Κλειστό

django cant access RDS Data base

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $176 για αυτή τη δουλειά

umg536

Hi there, Being an expert in Python programming I can do this project for you. please leave a message on my chat so we can discuss the budget and deadline of the project. Also, have a look at my profile for my reviews Περισσότερα

$250 CAD σε 5 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
6.2
jabldamian26

Hello. hope you are doing well. As an experienced software engineer, I am very glad to see your project. I have just checked your project and understood your requirements. Please check my profile and then you can see Περισσότερα

$200 CAD σε 7 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
6.4
schoudhary1553

Hello Sir, I am expert who understands the value of time. I pride myself in my attention to detail. I am very hard working and aim to deliver in less time than quoted. I want to make you, my employer happy without cha Περισσότερα

$220 CAD σε 5 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
6.6
ddemidenko

Ready to help! So the only issue is access? What’s the exception raised by Django?

$333 CAD σε 2 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
6.0
ranumehta2017

***AWS Expert*** Hi, Hope you are doing great !! I have major work experience in Server Administration and Project Management. AWS Services : EC2, S3, RDS, CloudFront and many more.I provide all kinds of solution Περισσότερα

$150 CAD σε 12 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.6
sayansaha986

Hi, I can develop a sample Django project to connect with AWS RRDS and return JSON as a response. Let's have a chat to discuss further. Thanks, Sayan

$70 CAD σε 1 μέρα
(44 Αξιολογήσεις)
5.1
superbpartner

Hi,dear. I understand your proposals and I am very interested in this job - 'django cant access RDS Data base'. I am senior software developer and I am able to perform this task in timely manner. Skills: Amazon Web Se Περισσότερα

$155 CAD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.6
silicolabs

https://www.freelancer.in/projects/python/Raspberry-Gender-Age-Recognition-two/ https://www.freelancer.in/projects/python/Setup-mysql-python-for-remote/ https://www.freelancer.in/projects/python/Embedded-linux-azure- Περισσότερα

$140 CAD σε 7 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.4
Albertbestcoder

I can start your project immediately. I can provide full-time communication and work your time-zone. If you give me a chance to serve you, I will provide a high quality product within the deadline. Best Regards

$140 CAD σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.5
drredict

Hi, before accepting, please read: is the connection to the rds possible without the django application? e.g. with mysql -h <rds-instance> -u root -p If not, it could be a security group issue. Best, C

$83 CAD σε 2 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.3
radny1984

I have been doing api for about 14 years, i think i can help. If you do not want to waste time, I invite you. And visit my profile

$280 CAD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.1
mihail99999

Hi Jrobert. How are you? I have read your detail very carefully and understood what you want. Your project really attractive me and combine my skill. I have build a lot of site using Django and i used fetch or axios fu Περισσότερα

$140 CAD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
1.6
DevendraBajaj

Hello, I have been working with Python/Django since a long time now. Having read your project description, the task looks pretty straight forward. Although with some further discussion and clarifications with a realis Περισσότερα

$133 CAD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0