Κλειστό

Create a Login Page Authentication for a Django Python Dashboard

Hii,

I have login page html and a dashboard.

I need help in adding the login page to my dashboard and give authentication to users with restrictions.

Ικανότητες: Python, Django, JavaScript, HTML, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή

Περισσότερα: python script read html page, django python programmer, game django python, django python barcelona, django python vit nam, python change title html page, django python google apps, django python send sms, django python services, business partner django python, getafreelancer django python clone, django python job sweden, django python zip code distance, create website thumbnail google apps python, data send html page telit module python, create django python project, login authentication in python

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 12 αξιολογήσεις ) ATLANTA, India

Ταυτότητα Εργασίας: #21910890

18 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹7304 για αυτή τη δουλειά

creativewebideas

Hi, My name is Muzz, and I am an expert in Python and DJango framework. I would love to have the opportunity to discuss your project with you. Below are the details of my recent experience. Development of dif Περισσότερα

₹7000 INR σε 7 μέρες
(147 Αξιολογήσεις)
7.9
pkbsdmp

I am a python full stack web developer having 8 + experience in IT industry. I am expert in: * Python, Web Development (Django, Flask) * CSS, HTML5, Javascript, AJAX, JQuery, Bootstrap * REST API application developmen Περισσότερα

₹7666 INR σε 3 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
6.6
logos106

Hello, I have 8 years of experience with Web App Development. I'm very interesting in this job. I think I can help you. Please contact me. Thanks. SAMPLE SITE [login to view URL]

₹12500 INR σε 7 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.8
mehullala1706

Hello, I have extensive experience working with python and django. I can assure you of quality code within budget and timeline.

₹5000 INR σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.9
WIFTCAP

Hi, nice to e-meet you. We have a team of experience Python, Django developers. We have developed a sophisticated trading platform ([login to view URL]) using Python, Django, PostGreSQL. We have also have expertise in Angular Περισσότερα

₹10000 INR σε 7 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.0
soniasappal

My name is Sonia, I am Solution Architect with 8 years of IT experience in App and Web development, my core area of programming is the JAVA SCRIPT and I can also help you with framework like Express. I can provide my Περισσότερα

₹7000 INR σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.6
websiteappdev

Hello, I have 10 years of experience in PHP, Wordpress, Codeigniter, Laravel, Python, Django, JavaScript, Shopify, Magento, OpenCart, Angular.JS, HTML, CSS. Please have a glance here on my previous work. [login to view URL] Περισσότερα

₹7000 INR σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.3
NAUSHADS786

Greetings! We saw you are looking to Create Login Page Authentication for Django Python Dashboard and we feel very confident to provide you with exquisite services to cater your needs on time and within budget. We hav Περισσότερα

₹7000 INR σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
Gilbish

Hii i am an experienced django developer,i can help in creating attaching a loginpage in dashboard , and also adding permission in views of django. I will love to work in this [login to view URL] Relevant Skills and Experi Περισσότερα

₹5000 INR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.7
afzalzubair511

Hello Sir! I have good experience in Django websites and I have read your description and I can do this job with in given time

₹11111 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jaswaniarpit

Hello, I am a Django expert can make your work done shortly. dm for details and a little discussion so that we can start asap.

₹10000 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vukstudio

Dear Sir , We are very famous and old Full Service Digital Agency. We are providing our clients our best services from decades. Please don't OVERLOOK our profile just because its new because WE ARE WORKING FROM 2007 Περισσότερα

₹4500 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
agurjew

Hey! I am experienced Python/Django web developer. I can assist you with your problem. You'll enjoy the result) pm me.

₹5555 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ehariharan98

I have completed python with django framework recently, I have done a project in that(online shopping portal like amazon,flipkart) I hope I ca do this better

₹3333 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amran7md

Dear I have already develop this type of page and dashboard, Please see my portfolio Hope for your response...

₹10000 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gitvishalkerkar

i am a experience django developer. 5 years of experience specific in django. i have customized lots of admin view.

₹4444 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
asadurrehman756

Yes i can do this easily because i have years of experience in this field and know all technologies which you mention

₹11035 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
munafsaiyed

i a new person on freancer but i have good skills on this django i can definetly do your project so if you hire me then you get better satisfaction and good quality work

₹3333 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0