Ολοκληρωμένο

Create groups of 10 function in Python

Hello Everyone,

I would like to have a Python function made that will take a list of items and return all the permutations of that list in every possible group size of X items.

def permutations_in_groups(items: List, x: int):

<CODE>

ie; permutations_in_groups([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10], 10) -> Would return every possible combination of the list grouped in 10. This would return [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10], but if 11 was added there would a lot more.

Please use standard libraries like iteration to the fullest to make it easy to use for others.

Thanks.

Ικανότητες: Μαθηματικά, Python, Στατιστικά

Περισσότερα: python group similar items in list, python iterate function, python group by, python chain functions, python group list by 3, python group by example, python list group by, take function python, create groups sugarcrm, create access 2007 function, create groups joomla, create php search function, create excel rate function, create php document perl python, create selenium test suite python, create dynamicreport search function webform, community builder create groups, create test suite selenium python, gnome tray icon python hello world, aspnet create custom module function

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 13 αξιολογήσεις ) Burlington, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #17584366

Ανατέθηκε στον:

Piao217

Hi I read your project description carefully and understand. I can make your plan comes true. I am an MSc majored in mathematics. (Probability and Statistics in detail) I won medals in IMO (International Mathemat Περισσότερα

$200 CAD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.8

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $108 για αυτή τη δουλειά

dinhfreedom

--Very Nice Job. Professional Mathematics, Python, Statistics expert. Best result in time----- [login to view URL] I read your description very carefully. I am very interesting for your project because I have rich experienc Περισσότερα

$200 CAD σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.9
aki003iitr

I am a data scientist and analyst with more than 4 years of programming experience in Python. I have understood your requirements of creating combinations and can finish the task asap.

$30 CAD σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
5.1
$30 CAD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.5
hollarblizexpert

I am an expert in Mathematics, Python, Statistics, who consistently delivers great work on time, every time? That's exactly what I'll do for you. I've never missed a deadline and usually finish work well in advance of Περισσότερα

$30 CAD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.8
$222 CAD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.6
Itblast

Hello There . Let me affirm what i have know I will Create groups of 10 function in Python And This cordial of what one is in to i have done relish week from the has a head start of and with sweeping confident Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 CAD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
logic4

Hi, Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have got Rich experience in Jooml Περισσότερα

$152 CAD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aliarslangorsi12

I can do this task as i have pretty good knowledge about this. I have experience of more than 3 years which will be efficient for my clients too. Kindly reply so we can proceed.

$111 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
moulikpatel

Hey there, I have a profound programming background in Python and I have done similar work before. Please drop me a message and I can show you my similar work. Looking forward to hear from you soon. Regards, Περισσότερα

$70 CAD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
aaronzo

Hi! I recently graduated from the University of Warwick as a Master of Mathematics with honours (one of the top institutions in the UK) and during my degree I learned to code in python and a while host of other languag Περισσότερα

$35 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kitty120

hello sir my proposal include the complete requirement of your project as I am expert in python and I have a 2 years of experience in this field so I am willing to work on your project looking forward for your cooperat Περισσότερα

$35 CAD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mrhammadrauf

Hi I have 2 years of experience in programming. I know python very well. New on this site but proper freelancer on upwork that's why I review. Kindly send me details and deadline, Looking forward to work with you. Περισσότερα

$50 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$55 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0