Κλειστό

Cookiecutter cloud python package template

create a first working iteration using what is in this repository already (but move the test examples into the actual package structure)

-Use cookie cutter to create cloud python package template

Goal for this first round would be a user should be able to create a package base off of the repo with the test examples built-in pytest and running

Ικανότητες: Python, Git, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας

Περισσότερα: telit python package, buy guild wow package template, amazon cloud python, creating a cookiecutter template, cookiecutter flask minimal, cookiecutter data science, cookiecutter alternatives, python library template, python cookiecutter cli, cookiecutter flask, cookiecutter python package, marketing package template, telit python package python win tool windows, telit python package tutorial, beer package template, hair package template, cloud rosting package, point cloud python lidar, cloud css html template, conference sponsorship package template

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Mississauga, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #22451700

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο $20 για αυτή τη δουλειά

limingdev0507

Hello How are you? I've read carefully your job description. I have more than seven years experience in Development. Your satisfaction with the project is my top priority! If you give me a chance to work with you, th Περισσότερα

$20 CAD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0