Ολοκληρωμένο

Build a Windows App to demo OpenCV Image Functions

Ανατέθηκε στον:

OlafenwaMoses

- I have built a computer vision library with 5000+ stars on GitHub - Written 20+ technical articles on computer vision with 600,000+ views.

$50 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

2 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $100 για αυτή τη δουλειά

ihorkokhi8

Hi I have read your requirement very carefully so I am really confidence I have rich experiences with python data processing, GUI, game, Image processing with OPENCV I have finished lots of python pandas, PyQT, opencv- Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.3