Κλειστό

ESSAY EDITING PROOFREADING

Global business strategy. Help for writing, editing proofeading. 2500 words.

Ικανότητες: Διόρθωση, Επεξεργασία, Research Writing, Αγγλική Γραμματική

About the Client:
( 14 αξιολογήσεις ) Piraeus, Greece

Ταυτότητα Εργασίας: #32665859

127 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €78 για αυτή τη δουλειά

sdk2788

I am delighted to edit and proofread 2500 word global business strategy paper. Being the most reputed freelance writer on this website, with over a decade of experience and maximum number of reviews on this website, yo Περισσότερα

€54 EUR σε 2 μέρες
(1931 Αξιολογήσεις)
9.4
rifamorejo

Hey Mate, I'm an expert substance author and editor with full mastery in article composing, blog composing, and specialized composition for more than 6 years. I'm very much aware of all altering for structure, languag Περισσότερα

€130 EUR σε 7 μέρες
(675 Αξιολογήσεις)
8.5
(1132 Αξιολογήσεις)
8.3
zohaab85

Hi! I can assist you by providing optimum quality essay as per your requirements. With over 700 satisfied clients, I am working as a professional writer for over a decade. I am SPECIALISED in 200+ SUBJECT AREAS and ca Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(369 Αξιολογήσεις)
8.1
(510 Αξιολογήσεις)
7.9
Haaly

Dear I can perfectly edit and proof read the documents. I have worked in career services, University of London. I will make sure it is consistent, flows well and grammatically correct. I have been editing and pro Περισσότερα

€120 EUR σε 3 μέρες
(465 Αξιολογήσεις)
8.0
assignsolver

ESSAY EDITING PROOFREADING I have read and understood all your project details and I feel my self the best candidate to complete this project with 100% accuracy. I have vast amount of experience in this industry s Περισσότερα

€30 EUR σε 1 μέρα
(1063 Αξιολογήσεις)
7.8
(381 Αξιολογήσεις)
7.7
Ziakhan2013

Hey, I have gone through description of your project and I am very much interested to help and complete your work. Consider your work done if you assign me your order as I have a 100% completion ratio on my profile. I Περισσότερα

€30 EUR σε 2 μέρες
(487 Αξιολογήσεις)
7.8
(295 Αξιολογήσεις)
7.4
(364 Αξιολογήσεις)
7.6
coolwriter30

Hello! I can help you with your homework & assignments to get A grade. I am a competent academic writer, with high lead times and turnaround time, proposal writer, masters level dissertation writer, PHD level dissertat Περισσότερα

€100 EUR σε 5 μέρες
(357 Αξιολογήσεις)
7.5
(217 Αξιολογήσεις)
7.2
arwamoizds

Hello, I read through the job post and a seasoned research writer with over 6 years of experience and 250+ projects. You can be certain that I will surely assist you with proofreading and editing of this essay. Have b Περισσότερα

€100 EUR σε 1 μέρα
(181 Αξιολογήσεις)
7.2
(55 Αξιολογήσεις)
6.7
nattycanada1

Hello, I’m a Ph.D. level writer with over 8 years of experience. I will assist in proofreading your 2500 words essay related to global business strategy on Netflix policies in Switzerland in just a day . Please reach o Περισσότερα

€40 EUR σε 1 μέρα
(156 Αξιολογήσεις)
6.8
AneesaIBA

Greetings! I am writing to express my interest in your project as a Proofreader. My excellent attention to detail and strong spelling and grammar knowledge combine to make me a terrific person for this project. Additio Περισσότερα

€85 EUR σε 3 μέρες
(158 Αξιολογήσεις)
6.9
FreelancerAlicia

Dear Sir/Madam, I have seen your project posting and I would like to help you in the completion of your task. I hold a PhD & a Masters Degree and I believe I can help you to score the best you can. Please send a messag Περισσότερα

€30 EUR σε 1 μέρα
(250 Αξιολογήσεις)
6.8
infoways9

Hello PINELOPI. I see your project details and i can understand you need to paraphrasing services to perfect your content. I will check for grammar, syntax, idioms, flow, word choice, structural issues, redundancies, a Περισσότερα

€50 EUR σε 2 μέρες
(178 Αξιολογήσεις)
6.7
IdealAftab

Hi there! I can help you with editing and proofreading your research essay. Leave me a message to check my previous work examples. Education: I have done Masters in Business marketing management and also completed a M Περισσότερα

€30 EUR σε 2 μέρες
(284 Αξιολογήσεις)
7.0