Κλειστό

Prolog Homework

1. An matrix of input is given, the matrix is for sure n x n, for example 4x4, 5x5

2. There are numbers in the matrix, some are "0"

3. We have to fill the 0 according to other number, each row and col's sum is (n^3+n)/2

Example input:

:-Game([[16 ,2 ,3 ,0]

[5 ,11 ,0 ,0]

[9 ,7 ,6 ,12]

[4 ,14 ,15 ,1]],Space,Moves).

Output:

13,13

10,11

14,8

true

The first output is the index(counting from top to bottom), second input is the number that fills in the 0

Has to finish within 12 Hour, thanks!

Δεξιότητες: Prolog

Δείτε περισσότερα: prolog homework help, swi prolog homework

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Canada

ID Εργασίας: #14922897

6 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $84 γι' αυτή τη δουλειά

$90 CAD σε 0 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
6.1
$100 CAD σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
BeshoyMousaKhair

. Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones $100 CAD - .

$100 CAD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.6
hannahnjoki33

A proposal has not yet been provided

$35 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tuanthanhle

I'm sure can do it within 12 hours. But I would like to corect something. The output should be 13,13 10,10 14,8 true Isn't it?

$121 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
javeriaejaz

Being a software eng. I have the skillset you required for the job. I have worked on some Prolog assignment as a freelancer. Your assignment will be finished within the time you mentioned. Relevant Skills and Experien Περισσότερα

$55 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0