Ακυρώθηκε

I would like to hire a Programmer

We are looking for a team which would like to make contact (e-mail..or so...) with many (100) Rel Estate Portals to ask for Api information, Collaboration and or Affiliations info as well as Technicall sharing database formats and so fix specifications (tags, feeds, fields, XML, JSON, CSV, Google Live, etc etc WE WILL PAY FOR EACH SUCCESSFULL CONTACT AND SO FOR EACH DATABASE READY TO IMPORT AND EXPORT DATA FEEDS, TAGS, FIELDS AND SO if API-s ready.

Please quote or bid for each successfull Database formated as RealEstate Portals specifcatins.

DATABASE IMPORT EXPORT SPECIALIST
CHANNEL MANAGEMENT
DATA EXCHANGE XML, JSON, GOOGLE, USB24 CSV

Ικανότητες: Επεξεργασία Δεδομένων, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, PHP

Περισσότερα: freelance asp programmer hire, flipbook programmer hire design, phone programmer hire, cellular application programmer hire, facebook app programmer hire, actionscript programmer hire, mql programmer hire, software programmer hire seattle, cocoa programmer hire, programmer hire bidding, mql4 programmer hire price, programmer hire project, iphone programmer hire, flex programmer hire, individual slot machine programmer hire

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Spain

Ταυτότητα Εργασίας: #11786959

22 freelancers are bidding on average $2513 for this job

michale21

Hi, Greeting from Votive Technologies!! Why choose us: 1. We have expertise of WordPress and developed highly complex web applications with mobile responsive. 2. We have read your deepest requirement at our Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(371 Αξιολογήσεις)
8.6
aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert WordPress Developers) is a dedicate team with over 5 years' experience and a strong workforce of 112+ Professionals. Understanding: We have gone Περισσότερα

$2958 USD σε 30 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
8.6
$2783 USD σε 30 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
8.2
webbookstudio

Hello, my name is Victoria. I got acquainted with Your description of the task, our devs can start the work on Your project as soon as You need. We have gained 8+years of experience and expertise working on CMS Περισσότερα

$2268 USD σε 25 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
7.7
fullymagento

Hello Sir, This is Kritwasha from Live Software Solution. I have carefully reviewed your project requirements. I assure you that I will deliver quality work, expected output and will meet deadlines too. We ha Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
7.1
webdesign786

HI My Motion : "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews to determine the quality of our work. Let start now? I am very hard working and always Περισσότερα

$2368 USD σε 30 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
6.7
mobileappdevin

Hi, I am a top notch designer and developer who has a great deals of experiences with the latest know-how to complete your project in your line in the stipulated time. I am expert in css html5 jquery, js, node js, Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
6.9
webixon

Hello<:> I am ready to start right away. I promise you will get good and quality work from me. I'm much interested this job, I am able to complete this job in Next 38-Days, If you need earlier i can also manage the ti Περισσότερα

$3333 USD σε 38 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.7
ukroficer

Hello, we are a team of web developers and we specialise on WP for more then 5 years. Is it possible for oyu to have a chat to discuss the details? We are waiting for your answer Webcapitan team

$2500 USD σε 10 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.8
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$2989 USD σε 35 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
7.0
Shopify

I want to discuss this project with you further, let me know the best suitable time for you to schedule the meeting, Feel free to message me at any time, i used to be online 14 hrs in a day on this website so probably Περισσότερα

$3092 USD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.8
AleenaIlyas

Hello I have read what you exactly need. I would like to ask you a few questions. Please feel free to contact me anytime so we can have a detailed discussion and finalize our budget and timeline. I will deliver in best Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.3
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
6.8
desireds

Hello sir/madam , We have good experience of PHP,JOOMLA,HTML,HTML5,CSS, Ajax,jquesry,JavaScript,Mysql,Graphic Design,Website Design, Android, mobile application,Photoshop, Banner Design ,Flayer mail,Logo Design, joom Περισσότερα

$1500 USD σε 15 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
6.1
miracitech37

Hi I have read your job description extremely carefully , so now don’t need to worry we will give PROFESSIONAL work in MINIMUM PRICE and I am absolutely sure that our team can do the job very well but I have couple of Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.9
tudiptechnology

Hi, Let me keep this really short as i am sure you would be swamped with the proposals :) First, please note that we have developed applications that backend in PHP (Yii, CodeIgniter, CakePHP or Symfony) and fron Περισσότερα

$2666 USD σε 20 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.7
Beautistar

Dear client, Thanks for your attention. I am android and iOS app, web server developer. I will like to work on your project and deliver the project. I have developed many applications involving various functionalit Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.5
phonedroidapps

Hello, Greetings of the day!! Thank you for taking time to review our bid. We found that you are looking for an expert PHP developer to work on your project for working with and provide you the quality of work. Περισσότερα

$2319 USD σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
6.0
slava75

Hi, Interested to discuss project details. I have vast experience in front end development on Node.js, AngularJS, BackboneJS and Twitter Bootstrap. UI design portfolio is available here: https://www.behance. Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.5
acka3a5

Hello, we can build this for you. You can view some of our work and our site at [login to view URL] All of our prices include six months of free support to fix any bugs, assistance in getting the apps on the Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.3