Ολοκληρωμένο

WMV Video player with frame by frame capabilities

I want an app written that will playback WMV files. There will be a scroll bar along the bottom that when dragged it will change the video as its being dragged without having to unclick the mouse. It needs to be very fast.

I would also like a frame by frame mode that will index the to the next frame or previous frame as the mouse wheel is spun. The number of frames to skip ahead needs to be able to be changed via the app. This also needs to be very fast with rapid update rates. This is my second time posting this as the first person was unable to get this to be a fluid motion with the mouse wheel from one end of the video to the other in either direction. So PLEASE make sure you can do this before submitting a bid.

I have attached a sample file to work with. The project needs to be able to work with files of this quality.

I don't care what language this is written in.

Ικανότητες: Programming

Περισσότερα: play wmv video player, extract frame wmv video using, website video player frame psd, windows 10 movies and tv frame by frame, windows 10 media player frame by frame, frame by frame video player windows, view video frame by frame vlc, video player frame, frame by frame windows 10, windows media player frame by frame hotkey, frame by frame windows media player, video player frame website, wmv video player android, website video player frame, video player index boonex dolphin, avi wmv video player, video player frame design, script video player ajax wmv, embed clone wmv video player, simple e107 video player wmv

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 82 αξιολογήσεις ) FUlton, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #15680354

Ανατέθηκε στον:

AlexFaster

Hi. I have a very big experience with video files processing and i can write such program. You will be 100% satisfied, see my feedbacks. Relevant Skills and Experience c/c++/Delphi/Assembler, FFMpeg, video processing. Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.4

3 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $185 για αυτή τη δουλειά

iflixweb

Real expert here,can complete the task 100 percent within [login to view URL]'s do this. Relevant Skills and Experience java script,c sharp,xamarin Proposed Milestones $155 USD - for complete the task ready to do this Περισσότερα

$155 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
itwonder1

Hello... I am highly interested to do your project. I believe that, I can do this work properly and in timely by your instruction. Relevant Skills and Experience Programming Proposed Milestones $150 USD - 1

$150 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0