Κλειστό

need someone very skilled in exploiting server/breaking in/security

i need someone who knows alot about finding exploits to dupe stuff or give lvls etc in games. I need someone benifiting me in a game. more info follows if you apply, pls chat with me or get ignored.

Ικανότητες: Programming

Περισσότερα: smtp server response 503 need rcpt, smtp server response 503 need rcpt data, companies need freelance game beta testers, need writer game, need weapon game, need flash game makers, rivality info game, need user game warrock, need iphone game, freelancer need soccer game, need server tunel, need move server house, need setup mail server mails website, need running web crystal report server, need server setup, need bulk smtp server offshore, security server lamp, need server, need flash game, need flash game website, need roulette game project windows, need website game built, need someone support server, contact page need mail server, mysql need browser game

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Aalst, Belgium

Ταυτότητα Εργασίας: #11807059

1 freelancer is bidding on average €147 for this job

€147 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0