Κλειστό

Gene set enrichment analysis in R lanhuage

1) calculate a statistic for each gene representing the differential expression between 2 cell states.

2) use the statistic calculated in 1), along with a set of genes defining a pathway, to calculate an enrichment score.

3) use a null distribution to determine how likely it would be to see this enrichment score by chance

Ικανότητες: Programming

Περισσότερα: Programming with R, programming in r, programming expression, expression in c programming, conduct performance analysis set benchmarks per annualized plan, spend analysis data enrichment chennai, analysis excel data set, set factor analysis matlab, tax calculated whenever income set, set dynamic analysis abaqus, critical path analysis calculated, set data meta analysis spss, set wordpress blog money

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #10536053

3 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $218 για αυτή τη δουλειά

$333 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
garimamiet

hi, i have more than 8+ years of experience in R Programming. i can provide you best suitable solution for your requirement. looking forward for more discussion

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zenalium

Hi, I have many experience using R programming language for analyzing data and making program for simulation statistics geostatistics, actuarial, genetics statistics etc. I also mastering OOP in R. I hope you can cons Περισσότερα

$166 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0