Κλειστό

Gene set enrichment analysis in R language -- 3

1) calculate a statistic for each gene representing the differential expression between 2 cell states.

2) use the statistic calculated in 1), along with a set of genes defining a pathway, to calculate an enrichment score.

3) use a null distribution to determine how likely it would be to see this enrichment score by chance

Ικανότητες: Programming

Περισσότερα: the r programming language, Programming with R, programming language r, programming in r, programming expression, f# programming language, f programming language, conduct performance analysis set benchmarks per annualized plan, programming language data analysis, spend analysis data enrichment chennai, set language magento, set language settings vbs, set language vba, virtue mart set language, vba set language, asterisk set language depending, trouble set start language joomfish, set language settings vba, set google api translate default language drop, sqlite delete set null

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #10878544

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο $222 για αυτή τη δουλειά

NACHON

I provide full-service business solutions; Digital marketing, website, iOS and Android app development, now I´m including a world-class team of diversely talented website programmers, website/graphic designers, SEO exp Περισσότερα

$222 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0