Κλειστό

Hire a Programmer

18 freelancers are bidding on average €537 for this job

AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discus Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
6.1
€555 EUR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.7
nimblechapps

Hello there, Kindly provide some detail regarding the job so that we can allocate an appropriate developer for the job. And besides this please also mention for which technology do you need a developed i.e Android, Περισσότερα

€750 EUR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
4.4
it2051229

Hi there, I would like to do this project if given the opportunity. Let me know if you are interested so I can have further details. Thanks.

€250 EUR σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.1
dghq123

Hi there.. I have read your project details completely and willing to do it for you... Check my recent reviews for our quality work on on time delivery :) Please inbox and we can discuss about project and I will re Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.9
€250 EUR σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.6
€250 EUR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
€250 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ccolungar

Two years in IT experience and one year as ServiceNow administrator/developer, I worked as developer of websites by one year, I don’t have problem with new technologies I worked in little projects as example: php, lara Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
endivesoftware

--""Web Development Experience Similar To Your Need""-- Going through your requirement brief, we are willing to discuss in more detail to know your expectation, Can we setup a call ? Let me share few of our work li Περισσότερα

€1500 EUR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rbhambroo

I would like to be the programmer for you. I dont know the details of the project so i dont know how much work is there to correctly bid on this project. If you are interested we can chat about it.

€750 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
phonedroidapps

Greetings, WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID , iOS , WEBSITES , WEB APPLICATIONS AND SOFTWARES we are the fa Περισσότερα

€515 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€526 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TanzeelAhmed

I REVIEWED YOUR PROJECT DETAILS & WOULD LIKE TO OFFER YOU MY SERVICE OF DOING FIRST TASK FOR FREE, JUST TO PROVE MY SELF TO U AND ALSO GET EXCELLENT REVIEWS FROM U, AFTER YOU AWARD ME JOB AND CREATE INITIAL MILESTONE F Περισσότερα

€250 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
usatechsoft

HI My Notion : "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews on Elance to determine the quality of our work.: Lets discuss in detail and start now? Περισσότερα

€493 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
himanshu231074

My aim is to provide better quality result within time. I am confident and target oriented professional so I think I am the suitable candidate for this work. Also please let me know the platform and nature of program.

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0