Κλειστό

Pro Domme

Hello,

I urgently need a website, members area to be built. I'm happy to pay for this.

My current developer ( aggggggghhh) has totally let me down, and I'm not sure I can trust myself to go into too much detail at the minute as I am worried about ranting and raving. But to cut a very long story short, she told me that she'd have it completed in 7-10 days ( I paid last Friday ) and after not hearing from her, she's changed the story saying she told me she'd start work on it in 7-10 days. Totally untrue.

Anyhow, I have several things going on, I've been asked to take part in a Domme interview and I'm expected to have the site ready etc. And its not, plus I'm out in 4 mags in about 5 days. Talk about stressed,

If you are a talented web designer with front end and back end skills and you have experience on working on adult type sites ( or you just know the general theme for pay sites etc ) then please can you send me a PM!

Please see my existing site: [url removed, login to view]

Thank you.

Carmyn

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #16883553