Κλειστό

I would like to hire a Prezi Editor

5 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $117 γι' αυτή τη δουλειά

graphicking61

Hi, I just checked the description you have provided regarding the project and would be a pleasure to assist you on your project. I will work with full dedication to give you the best output within the desired timef Περισσότερα

$35 USD σε 0 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.2
paris2785

Hi there - My name is Paris. I've read your brief and can see that you'd like to have a presentation. I have 7 years’ experience designing and developing PowerPoint and Prezi presentations. I would approach your proje Περισσότερα

$150 USD σε 7 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.8
AlexTommy5

Hello, I am the CEO of the presentation design company Reprezent, which specializes on design of Oscar-winning presentations for your needs. We have expertise in Microsoft PowerPoint, Prezi, Google Slides, Slides. Περισσότερα

$333 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
broFreelancer

A proposal has not yet been provided

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
parul6789

Hi, I have gone through your project requirements and would be glad to work with you on your current project. I am confident enough to complete this project with total accuracy in order to give you the desired outpu Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0