Κλειστό

Zoho Subscriptions Payment Integration

Developing Payment flow on third party website by integrating Zoho subscriptions in the backend and triggering Payment SDK for frontend, once the payment is successful the data is sent to Zoho subscriptions in the backend and a subscription is created and invoice is generated.

Ικανότητες: PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Zoho, Zoho CRM, Zoho Creator

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #32692136

3 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $58 για αυτή τη δουλειά

(134 Αξιολογήσεις)
7.7
Oakbells

Hello, I have read out your requirements that you need a new website. We are a Team of 6+ years of experience 65 Dedicated Professional developers who are very good at designing and Building websites. We have work Περισσότερα

$20 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.4
salesteam4

Hello, I can help you with this project. So at first I can do the research to help you out to identify your needs and then I can help you to set up Zoho upon your request. I am new at this platform but you can check my Περισσότερα

$35 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0