Κλειστό

$55 You Must Be A Shopify Expert. Add 11 Products with pictures and descriptions to my website using Oberlo.

$55 You Must Be A Shopify Expert and an expert with Shoptimized template.

Add 11 Products with pictures and descriptions to my website using Oberlo.

You will Edit the settings on all my products on my website, about 88 products.

I have a video that explains everything, ask to see it.

I need this done in 4 days or less.

I will provide my product list with links to successful bidder.

My shopify site uses Shoptimized template.

Also make some changes to my category links.

All the products must be searchable on my Sort By function on my site.

All products you add must be fully functional just like my other products on my site.

Ικανότητες: HTML, PHP, Shopify, Πρότυπα Shopify, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: making website using css, database website using excel, add wordpress blog rss feeds website, data entry, php, html, website design, magento, wordpress, data processing, shopping carts, magento developer, shopify, shopify templates, e-commerce, build content management system newspaper website using dreamwaever, add photo gallery website using dreamweaver, using pictures manufacturers website, add membership website using open source, adding products descriptions website

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 151 αξιολογήσεις ) Logandale, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17371237

33 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $87 για αυτή τη δουλειά

kavishjaiswal001

Hello, thanks for your job posting... This is a piece of cake for me. I have checked your description carefully and this is my talent field. I have rich experiences built and customized many shopify sites until now. Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
7.0
hawkscodeaus

Hi, Hope you're doing good. I have 8+ years experience in web designing & development in the following skills ... 1. HTML5 2. CSS,CSS 3 & LESS 3. JS (Angular JS, Backbone JS, React JS, node.js, express Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
7.6
zyeloncomputech

Hi sir, Thank you for giving opportunity for biding... we have gone through your requirements and we can do Add 11 Products with pictures and descriptions to your site according to your exact requirements. Pl Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
6.7
aradadiya163

hello sir i am expert in HTML, PHP, Shopify, Shopify Templates, Website Design i am able to do this work you will satisfy with my work i can do this work asap thank you

$155 USD σε 2 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
6.5
rctdevelopers

Hello I am Rajneesh, certified Shopify and Shopify theme developer , Dropshipping store setup . I have 7 year experience in Shopify website development . I have take a look over the job description and i am 100% con Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(110 Αξιολογήσεις)
6.6
michealperfect

Hello! friend. I can understand your description about project.I'm professional in shopify.I can handle this project.I will provide you better service than [login to view URL] are on right [login to view URL] can discuss in details over c Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
6.4
brownique

i am a shopify expert and i can upload the products with pictures and descriptions to your wite plus ither things that you need done

$50 USD σε 2 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
5.6
TrueGardener

Hi I will help you Thanks Sonxai .......................................................................

$55 USD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.0
smartyogeeraj

Hi Sir, I've read project requirement and i have complete your project within 2 days. I will give you unique, fresh, professional Shopify website design layout and setup/integrated with at your server. pleas Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.5
ksbhanwra

Greetings !! Hope you are doing well . I am very much skillful in shopify, Graphic design ,Responsive Design,HTML,CSS ,PSD to HTML If you are looking for a creative professional specializing in shopify, well... you Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.0
Magento25800

Hello Sir, I am experienced Shopify developer and I am ready to work on lowest [login to view URL] check my previous review on Shopify work. please share your project requirements. Some Latest Shopify Ecommerce Project Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.5
gagandeeps416

Hi, I am Gagandip Singh having experience of more than 5yrs in php development. My key skills are HTML,CSS,JAVACSCRIPT,JSON,AJAX,PHP/MYSQL,CMS(worpress,joomla),MVC's(CI,Cakephp,yii,laravel),Mobile Apps with Phonegap Περισσότερα

$61 USD σε 2 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.4
Bulbul50

Hi there, My name is Bulbul Ahmed. I am a not only a web developer but also a Drop-Shipping website owner. I am in this industry since 2012 and I created over 200 websites and over 20 eCommerce store. I am very Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.1
jameeka

Hello sir, I am expert in ecommerce data entry; adding products, creating attributes and categories. I am very accurate, attentive to details. I might not have experience with shoptimized template but I can watch your Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.8
arunmatrix1

Hello There I have read your job description that you are posted [login to view URL] to your requirement I will upload product Please share your details so that we can start work over [login to view URL] the past have done so many Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.0
RakhiRish

I am an EXPERT Shopify developer and have been doing it since it has launched in to the market , So I know it on the back of my hands.I have gone through your job post and as per your requirements : -May i have the Περισσότερα

$61 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.5
$40 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.5
hardikchavda1237

Hello, I have gone through the post and yes; I will help you for sure to design and develop a Website with clean design and clear responsiveness to all devices. As per your requirement, I would like to tell you that Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.3
Frontech007

Hi I have good experience in shopify, wanna check the video please ping me a message. message

$61 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.4
Anaskhalid94

Hello Sir! I am a web developer, currently working with iTech Solutions in Pakistan. I have 2 years of experience of web applications. I am an expert, working on wordpress, bootstrap and PHP. I also worked on Adobe Ph Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.0