Ολοκληρωμένο

Write some Software

Ανατέθηκε στον:

$300 USD σε 10 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.8

51 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $619 για αυτή τη δουλειά

aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Software Developers) is a dedicated team with over 5 years' experience and a strong workforce of 226+ Professionals.  We do all starting from Softwar Περισσότερα

$1546 USD σε 30 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
9.0
$526 USD σε 10 μέρες
(944 Αξιολογήσεις)
8.7
xtreemsolution

Hi There I am Sam, having 7 years of experience in this domain personally to manage and execute the project as per client vision and my company always believe in providing quality design and development for represen Περισσότερα

$777 USD σε 10 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
8.3
webbookstudio

Hello, my name is Michael. I represent Ukrainian based IT-company Webbook Inc that provides services in the IT-sphere for international business. We were carefully reviewing the requirements of the job description, so Περισσότερα

$620 USD σε 11 μέρες
(153 Αξιολογήσεις)
8.2
$555 USD σε 10 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
8.3
Infowaze21

Hello Employer, I've read the project description, understood your requirements. I can make a software for you. I'm sure I can do this. I'm a full stack developer having more than 5 years of experience in website Περισσότερα

$433 USD σε 10 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
7.4
Angel521

Hello. I am a new freelancer but i have many experiences on programming. I know many languages such as c , c++ , c# , java, android, php, unity, xcode, ... I’ve carefully gone through your job description and so I a Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
7.3
$616 USD σε 10 μέρες
(196 Αξιολογήσεις)
7.6
mascotindia123

Hey Friend, Myself having has 10 + years experience of web site development. Expert in Custom programming in php / Mysql / Jquery / Wordpress/ Joomla / OSC / Magento /OpenCart / Android / Mobile development / Res Περισσότερα

$350 USD σε 8 μέρες
(232 Αξιολογήσεις)
7.4
webdesign786

HI My Motion : "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews to determine the quality of our work. Let start now? I am very hard working and always Περισσότερα

$421 USD σε 10 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
7.0
$786 USD σε 10 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
7.2
bestit4u

Hi. I have review your job description carefully. I am a highly skilled developed with 6+ years experience in full stack web development, cross platform mobile app development like Ionic, Xamarin, Unity, Phonegap, Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.6
hawkscodeaus

Software development & design Relevant Skills and Experience I am good in PHP, Software Architecture Proposed Milestones $500 USD - Cost

$500 USD σε 7 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
7.4
$555 USD σε 10 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
6.9
yogeshssanwal

Greetings from Webs Cybernetics!! My name is Jhalak Sanwal, Can you please come over chat to discuss further regarding the project as I would love to hear more about the idea/concept? Thanking you! Relevant Skills a Περισσότερα

$275 USD σε 15 μέρες
(186 Αξιολογήσεις)
6.8
tudiptechnology

Hi, Let me keep this really short as I am sure you would be swamped with the proposals! First, please note that we have developed applications that backend in PHP (Laravel,Yii, CodeIgniter, CakePHP or Symfony) a Περισσότερα

$750 USD σε 30 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
6.6
vranjan

I am very interested in your project.I believe that I will definately meet your specification with our professional services. and have highly satisfied customers across the globe. Relevant Skills and Experience I Περισσότερα

$262 USD σε 5 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
6.4
BitSDestiny

I am 9+ Years of Experienced Software Developer,confident about to complete the project. Relevant Skills and Experience ASP .Net , C# , VB .Net , Visual Basic, Excel VBA , MS SQL Server , MYSQL , Oracle , MS Access, Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.8
AzzkaNoor

Hello there. I have seen your job posting. I will like to ask some questions. Please come over the chat so we can discuss things. Relevant Skills and Experience All the skills/experience will be discussed/revealed upo Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.7
rgvwp

Hello Sir, I have carefully gone through your job posting and got basic idea about your requirement. I am very much interested to work on your project. I have more than 10+ years of extensive working experience in y Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.3