Κλειστό

Write some Software

8 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1112 για αυτή τη δουλειά

londonlance

We are a London (Shoreditch) based web development studio. Please get in touch to discuss further. Following are some of our recent projects; [login to view URL] A social media post scheduler and manager Περισσότερα

$1561 USD σε 30 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
7.2
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customization, I want to discuss this project with you furthe Περισσότερα

$1546 USD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
6.8
richestuser

Please have a look my recent reviews on my completed social API's task : https://www.freelancer.com/projects/php/PHP-which-integrates-with-Facebook/ https://www.freelancer.com/projects/php/PHP-which-integrates-wi Περισσότερα

$1111 USD σε 8 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
6.2
endivesoftware

****PLEASE CHECK OUR WEB-DEVELOPMENT EXPERIENCE SIMILAR TO YOUR NEED**** Going through your requirement brief, we will willing to discuss in more detail to know your expectation, Can we setup a meeting ? Let me sh Περισσότερα

$3092 USD σε 30 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.3
cracken

Hi, I am well equipped to this kind of task and can handle it pretty well. In fact, I already done job related to this before. Let me know the best of your time so we can discuss further based on your requirements and Περισσότερα

$31 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.7
DemonDeveloper

We are team of excellent developers. We have 2 year experience related to your project field. We can do your project and solve your all problems according to your requirements. We have read your description for project Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
4.5
tangramua

Hi, After carefully reviewing your request, I am ready to help you upload file with Zoho API because I have 15 years experience in system administration and programming. Do you need also unique design? I would lik Περισσότερα

$526 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.6
$25 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
2.3
AnshulGupta1

I’ve carefully gone through your job posting . I ’m an expert and zoho Developer with 3 years experiences of zoho Development and customization/automation. I am very much interested in your project with all of your req Περισσότερα

$1000 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0