Ακυρώθηκε

write php & curl code

19 freelancers are bidding on average $559 for this job

getwebsolutionsl

Hello, We have gone through your requirement and are confident that we can successfully execute the project within the timeline. We are an established Web Design, Web Development & Mobile Apps Development Company ha Περισσότερα

$888 USD σε 17 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.7
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$773 USD σε 10 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.8
wpoppo

Hello, Thanks for giving me the opportunity to discuss your project. I am a professional PHP developer with an experience of more than 8 years in creating and customizing PHP based websites, themes and plugins/m Περισσότερα

$500 USD σε 20 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
6.2
moonwebtech

Hi, We are a skilled development team and we are working in web development for the last five years, on freelance platform i have completed around 82 projects with 5-star rating and i have 10+ skilled developer in m Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
6.3
dghq123

Hi there.. I have read your project details completely and willing to do it for you... Check my recent reviews for our quality work on on time delivery :) Please inbox and we can discuss about project and I will re Περισσότερα

$350 USD σε 7 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.7
$555 USD σε 10 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
5.8
xielessupport

I can make your project a great success. I'm 31 year old talented PHP and open-source developer. I have 9 years of experience in Server Administration and Web Application Development. I'm expert in web application cust Περισσότερα

$465 USD σε 13 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.1
RubyOnRail

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$666 USD σε 15 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.5
miracitech37

Hi I have read your job description extremely carefully , so now don’t need to worry we will give PROFESSIONAL work in MINIMUM PRICE and I am absolutely sure that our team can do the job very well but I have couple of Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.2
romanapanovich

please give full description what do You want to see as result if my work

$450 USD σε 4 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.2
deep0209

Hi, You can pay after I will show you demo. I can create a similar audio to text program with google cloud speech API. I have 5 years of experience in PHP, HTML, JS, Database. We can discuss more over chat. Περισσότερα

$666 USD σε 7 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.7
Agrawalkarishma

I am Web Developer with 5 years of experience in web technologies like Ruby on Rails, Angularjs, Nodejs, Laravel, Drupal, PHP, WordPress, Magento, CSS3, HTML5 etc. And have worked on many databases like Mysql, Postgres Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.4
pratikshapkl

Dear Hiring manager, I am a PHP developer My FIrst goal will always be to meet your needs and deadline. When working on a new project, I like to speak with the client, so that I can have a clear understanding of his Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.3
akhi01610

Hi, I am writing in response to your advertisement. After carefully reviewing the experience requirements of the job description it seems to me that my experience is suitable to match for the job. I have experience Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.9
Newforce

Hello there, we can work on this project at most reasonable price with no compromise on quality and customer service. We have successfully completed similar projects in the past and having gone through your req Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.6
serxanbayramli

Hi, I'm currently working as a Software Developer at IBM and have 3 years of experience with Web Development. I would be glad to help you with your project. Please contact me if you have any questions. Best, Sar Περισσότερα

$700 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
AleenaIlyas

Hello I have read what you exactly need. I would like to ask you a few questions. Please feel free to contact me anytime so we can have a detailed discussion and finalize our budget and timeline. I will deliver in best Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
leslihunter

Offshore software application development company, Experts from India having range of Skills available in our In-house staff: Dedicated: Android Developer,Website Developer, ECommerce developer, PHP Developers, ASP.NET Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techwizards3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c Περισσότερα

$555 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0