Κλειστό

I would like to hire a Graphic Designer

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο Rp227273 για αυτή τη δουλειά

DreamDeveloperz

I have the ability to deliver your work in less than 24 hours with professionalism. I am very interested in your project Also i will give you unlimited revisions Sir please give me a chance I am new here ple Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.3
SGSgraphics

Hello, I hope all is good. I am well experienced in this field about 7+ years. I am very dedicated person and i think i can definitely fulfill your requirement. I have read Your project description very car Περισσότερα

Rp140000 IDR σε 0 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
articreations

Hi, I have read Your project description carefully. I am very interested in your project and also I am ready to start immediately. I will give you high quality and fast work. I will deliver you project timely and Περισσότερα

Rp200000 IDR σε 0 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.9
octaservices

Hello, Thanks for taking a minute , I am a creative Graphics & Web Designer having 6 years of experience with proven track record as a successful Freelance designer here on this great online marketplace! I wou Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.0
transformindesi9

Thank you for reviewing proposal. Our Designers will certainly ensure you get the quality graphic work for the project. Review some of our past work on the following link: https://www.freelancer.com/u/transfor Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.4
idesignwork

Hi, I read through your job details carefully and absolutely sure that I can do the project. I have done similar task in the past successfully. You can check my portfolio and feedback from other clients here https:/ Περισσότερα

Rp260000 IDR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
multishapes

Thank you for taking the time to review my bid!  I am really eager to work on your project. I believe in ORIGINAL and QUALITY work since Work is my solo identity.  I am a highly motivated logo designer so I can deliver Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 0 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.5
omniscient04

Hi, Greetings of the Day! As we are a team of 20+ professionals for IT Services like- Website Designing and Development, SEO and SMO, Graphic Designing services. We can offer you our several years of experience in W Περισσότερα

Rp150000 IDR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.7
Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dezineguru96

DG96’s innovative, un-plagiarized, graphic-art employers are providing to client professional satisfaction. Offers: unique graphical & artistic logos, web banners, brochures, stationery design, DVD/CD cover design, bus Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0