Κλειστό

Wordpress Website plugin rework

Currently, I have a previously built theme/plugin that needs to be reworked. Developer needs strong knowledge of PHP as there is no documentation.

Deliverables:

- Users can post ads with credits available (most logic completed)

- If users have no credits, they have an option to buy a package (Most logic completed)

- Instead of currency, users post how many credits an item costs, buyers can buy with available credits (Currently shows $ not credits)

- If users have no available credits, they can buy more (Packages and payment system completed)

- Users can buy items and points get transferred to seller. Seller loses a %10 point fee. (Can be changed by admin)

- Manual edit of user points by admin

- Users/Sellers can buy shipping online - No functionality for this yet.

Functionality right now allows this but with currency ($) but needs to be in credits (points) instead of currency.

Exact website that needs emulated: [login to view URL]

Ικανότητες: PHP, WordPress, HTML, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Los Angeles, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #32667455

33 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $240 για αυτή τη δουλειά

(468 Αξιολογήσεις)
9.1
(800 Αξιολογήσεις)
9.4
evgendob

Hello. WordPress development expert ready to help you with a project. I have more than 400 good reviews and more than 9 years of development experience behind, so all job will be done with the best quality and timefram Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(646 Αξιολογήσεις)
8.2
Friends4it

We already have built complete Courier Service Management Software, Booking Engine and Mobile Apps. [login to view URL] www.icargos.com. I am Good at Website Design, HTML Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(524 Αξιολογήσεις)
8.2
Sonia8619

Hello, I am writing a proposal for your job.I have gone through the complete job description and placed bid accordingly.I am really interested for this project as this is area of my [login to view URL] near about 8 year Περισσότερα

$250 USD σε 17 μέρες
(148 Αξιολογήσεις)
7.9
mascotindia123

Hello, Hope you're doing good ! I have read your job description and assure you that I am a perfect fit for the job. I am a senior Web Programmer, having 8+ years of vast and proven experience in PHP, HTML, WEBSITE DE Περισσότερα

$170 USD σε 7 μέρες
(315 Αξιολογήσεις)
7.8
dbuglab

Hello, ================ I have read the description of your project and understood that you are looking for a Wordpress Website plugin rework. Looking for a professional Laravel developer, I have vast experience in co Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(315 Αξιολογήσεις)
8.0
(240 Αξιολογήσεις)
7.6
(168 Αξιολογήσεις)
7.5
swsindia

Hi, I just read your " Wordpress Website plugin rework " Design project description. I can do it and ready to start work immediately. The design provided will be creative and according to your requirements.I will del Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(313 Αξιολογήσεις)
7.6
techwelfare

PHP EXPERTS! We are working on php since last 11 years. We could do it. Could we discuss in details over chat now? Best Regards Techwelfare

$250 USD σε 15 μέρες
(237 Αξιολογήσεις)
7.6
maamekal

Hello, I have 9+ years of experience in PHP, WordPress, Magento, Drupal8/9, custom WordPress, Shopify, Plugin/Theme Development, Template, Ajax, Blogs, website customization/installation/optimization, Jquery, Ajax, CS Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(183 Αξιολογήσεις)
7.2
sstechwebindia

Hello, I have expertise team in PHP, WordPress, Woo-Commerce, Theme and Template Design, Plug-ins Development, Integration & Customization, HTML, CSS, Java-script/jQuery. Please let me know more about your project in Περισσότερα

$220 USD σε 15 μέρες
(217 Αξιολογήσεις)
7.2
maxpl

Hello, Hope you are doing great. I am an experienced web and mobile app developer. I am working as a developer for last 8+ years. Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
7.1
divumanocha

Hello, Greetings of the day !! I have gone up through the job description I completely understood your all requirement and I am well familiar with the requirements and will surely help you in this project as I have go Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
7.0
listen5

Hello There, Hope you're doing well :) Your call for a WordPress expert to develop a custom plugin sounds like a great fit for my skills. I have reviewed your job requirement and I'd love to get this chance to prove m Περισσότερα

$140 USD σε 5 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.3
(55 Αξιολογήσεις)
6.8
(60 Αξιολογήσεις)
6.1
vladilavsuhovoy1

Hi, How are you? I’ve carefully checked " Wordpress Website plugin rework" and really interested in this job. I have rich experiences in Website Design, WordPress, HTML and PHP. I’m ready to discuss your project and Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.1
ShrineWeb

I have a few queries regarding the specs that you have provided. Could we please have a chat? My Skills: HTML, WordPress, PHP and Website Design

$30 USD σε 7 μέρες
(132 Αξιολογήσεις)
6.6