Ολοκληρωμένο

WordPress - upload media from a frontend form via the rest-api .

Hi I need help for my Wordpress web app I have an option users can great post title and connect from a frontend form via the rest-api.

I would like to add upload media but it should be on Frontend without user refresh the page.. using java script and rest api..

Your task is add upload form

Pleas hire only if you are web developer cuz I want to be done via Teamvier..

Thank you

Ικανότητες: HTML, Javascript, jQuery / Prototype, PHP, WordPress

Περισσότερα: wordpress upload file form, free upload file contact form wordpress, form files wordpress upload, wordpress frontend ajax image upload, wordpress media upload php, wp rest api file upload, wordpress api add media, wp rest api upload image, wordpress upload file in media, wordpress rest api upload image javascript, wordpress media upload functions, wordpress upload bereich frontend, wordpress upload api, amazon s3 rest api upload policy string, plugin wordpress upload videos youtube api php, wordpress custom plugin upload media social, wordpress prologue media upload, login registration form wordpress upload option, upload form rest, custom wordpress upload form

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 6 αξιολογήσεις ) Linz, Austria

Ταυτότητα Εργασίας: #17912430

Ανατέθηκε στον:

ShilanTitaju

Hello, I have read and UNDERSTOOD your requirements. I can code according to your requirements. So, you have a form in the frontend from which users can post title and also they need to upload images from the fron Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.2

15 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $139 για αυτή τη δουλειά

evgendob

Hello. Wordpress expert ready to help you with upload functionality. I have more 7 years of Wordpress development experience and more 400 good reviews so all will be done with best quality. Free bugfinxing support. Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(496 Αξιολογήσεις)
7.8
MyAwesomeTeam

Hello mate, I checked requirement and i think this is you need: + you would like to add upload media but it should be on frontend without user refresh the page + pleas hire only if you are web developer cuz yo Περισσότερα

$165 USD σε 3 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
5.9
majjana

Hello. I already did same thing before if you want to check just get back to me. Thanks

$100 USD σε 1 μέρα
(74 Αξιολογήσεις)
5.9
rabhardwaj

I have been in this field for more than 8 years.I have a Master and Bachelor degree in Computer Application i provide support Chester cap llc more than 5 years. Chester cap llc have a grant management system project th Περισσότερα

$134 USD σε 2 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.2
gysyssl

Hi. can be done with the best quality. But I must tell you that it's almost not possible to get this thing done via Teamviewer, because it needs FTP. Anyway, if you worry about it, we can find the way to make it. r Περισσότερα

$94 USD σε 1 μέρα
(34 Αξιολογήσεις)
5.0
wordpressexpert

Hi, I will do it for you, I am WordPress expert, my plugin/themes listed on wordpress official site [login to view URL] since 2008: # [login to view URL] # http://wordpres Περισσότερα

$150 USD σε 21 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.5
febsustain

Hi! My name is Mohd. And I am an expert Desiner & Developer. I have experience dealing with all php frameworks such as Yii, Laravel, CakePHP, Zend and codeigniter. Understanding of building maintainable, test-drive Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.9
idaniel13

Hi, I can build you a plugin that exposes a shortcode so you can use the form where you would see it fit. Should the users be logged in to upload the form or the form should be available to anonymous users( that's Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.0
naimuddin200015

Hi, I am expert in PHP and Wordpress with API integration. Here is a solution related to your requirement [login to view URL] I read your requirements and i am agree wi Περισσότερα

$188 USD σε 5 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.1
stalwartsoftIND

Hello there, Greetings...! A pleasure to submit the proposal for your kind consideration. I have studied your post and understood requirement that you need. I would like to let you know that I have more than Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.3
meharsingh1994

Hi Greeting! I am an expert PHP / WordPress / developer with extensive experience in building high quality sites. My experiences range from building responsive mobile sites that work well cross-browser to buildi Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arsalsoft5

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have Περισσότερα

$208 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$222 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0