Ολοκληρωμένο

Wordpress LMS + Extras

I'd like a wordpress lms system created for my company. It needs to have the following features;

lms portal

- bulk create user

- bulk assign user to group

- group = role

- course for each user

- ios, android, windows compatible and also compatible in all browsers

- show completion rate, out of 100% pie graph

- show profile completion, out of 100% pie graph

- courses need to have quiz

wikipedia area like CMS to create pages to be viewed on mobile devices easily and allowing anyone to edit, moderator will approve changes

send questionnaire survey to all staff, or by role

send messages to users by role or individually

forum for team discussion

exit questionaire if account deactivated due to leaving the company, tick box in account settings

Ικανότητες: PHP, WordPress

Περισσότερα: wordpress lms theme free, learnpress demo, learnpress addons, learnpress vs lifterlms, wordpress course plugin free, learnpress review, best wordpress lms plugins, learnpress vs learndash, wordpress lms freelancers, freelancer india wordpress lms, WORDPRESS LMS, wordpress avatar frontend edit plugin, wordpress front end edit, wordpress plugin add edit delete, wordpress plugin add edit delete example, wordpress expand quick edit, wordpress avatar frontend edit, wordpress plugin fast edit, wordpress twenty ten edit, wordpress frontend profile edit

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 23 αξιολογήσεις ) Sydney, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #14272975

Ανατέθηκε στον:

phpmaestro20

i had gone through with you r requirement can i am to sure about it Relevant Skills and Experience wordpress,php,html Proposed Milestones $194 AUD - complete project Additional Services Offered $1 AUD - one month su Περισσότερα

$194 AUD σε 10 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.4

57 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $462 για αυτή τη δουλειά

esolzsales

Hello, We have read your project details and we are very much keen to work with you. So in this regard would you let me know what is the best time to reach you for more discussion about the project? Relevant Skills Περισσότερα

$5284 AUD σε 36 μέρες
(329 Αξιολογήσεις)
9.8
Yknox

I'm interesting your project very well I'm a Good PHP, WP, Java, Math, Algorithm expert. I m quite well experienced in these jobs. I want to service for you continously. Thanks Relevant Skills and Experience PHP, Περισσότερα

$300 AUD σε 10 μέρες
(654 Αξιολογήσεις)
9.0
A2Design

Hi, We can help you with any WP (including WooCommerce/BuddyPress) tasks - we have experience with everything: - building WP websites from scratch - customizing themes - fixing bugs - building plugins - ongoi Περισσότερα

$226 AUD σε 2 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
8.7
contact2phpsl

Greetings!! I understood your requirements. Well I’m the best source to get your job done as I’ve worked on 100+ Wordpress sites with full customer satisfaction. Kindly have a look at my profile, also you can che Περισσότερα

$305 AUD σε 10 μέρες
(782 Αξιολογήσεις)
8.6
xtreemsolution

Hi There I have checked the requirement to create a website. I am Sam, having 7 years of experience in this domain personally to manage and execute the project as per client vision and my company always believe i Περισσότερα

$333 AUD σε 10 μέρες
(129 Αξιολογήσεις)
8.4
BVMSolution

Hello, Hope you are doing well. After carefully reviewing the requirements of the job description, I feel that we are very much suitable for the job. We can start working now . please give a chance to work f Περισσότερα

$252 AUD σε 10 μέρες
(306 Αξιολογήσεις)
8.3
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks Relevant Skills and Experience PHP, WordP Περισσότερα

$288 AUD σε 10 μέρες
(453 Αξιολογήσεις)
8.2
$194 AUD σε 10 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
8.3
Techizer

Greeting!!!!! With the reference of your description I would like to inform you that we are the most eligible freelancer to discuss this project with you. We are proficient in wordpress platform and have com Περισσότερα

$263 AUD σε 10 μέρες
(174 Αξιολογήσεις)
8.3
r4rony

Hello, WE ARE AN WORDPRESS EXPERT…!!!!!! We have come across your WordPress website requirement and can provide you the solution as per you shared requirement. With our expertise and dedicated resource on your pr Περισσότερα

$1237 AUD σε 30 μέρες
(179 Αξιολογήσεις)
8.5
$784 AUD σε 18 μέρες
(266 Αξιολογήσεις)
7.7
gopalvora

Best quality & Fast turnaround Over 7 years, I am working for mobile (native & web) and web programming. Relevant Skills and Experience i have already worked about this skilled Joomla , Php , Open cart , Wordpress Περισσότερα

$201 AUD σε 8 μέρες
(503 Αξιολογήσεις)
8.3
webqueue

Hi, I understand that you want a lms portal. I would lie to discuss the features in details. Relevant Skills and Experience We have expertise in lms websites. [login to view URL] Proposed Milestones $277 AUD - Ini Περισσότερα

$277 AUD σε 5 μέρες
(445 Αξιολογήσεις)
8.6
AppDuniya

Hi, We are experts and previously created LMS system in past. Please interview me for further discussion, So I can how you my previous LMS system demo. Looking forward for your positive response. Relevant Skills and E Περισσότερα

$1111 AUD σε 15 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
7.4
Aloknano

Hello Sir, Gone through your requirement , I am pretty sure will deliver you the same project as per your requirement. Hope to have quick discussion over project . Relevant Skills and Experience Quality is never an Περισσότερα

$194 AUD σε 8 μέρες
(309 Αξιολογήσεις)
7.6
$596 AUD σε 10 μέρες
(188 Αξιολογήσεις)
7.3
evadevlopers

Hi There, Ready To Start now. I have 4+ years experience in PHP as well as Wordpress, Magento,OpenCart, Prestashop, OsCommerce….and also in responsive CSS3, bootstrap, html5 . etc You can check our work http://wis Περισσότερα

$288 AUD σε 3 μέρες
(226 Αξιολογήσεις)
7.1
$177 AUD σε 3 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
6.7
snapycode

Hi there, Thank you for reviewing my proposal.I am among the top 1% WordPress developer with 98% score in freelancer WordPress skill test and with 7+ years of experience.I build custom WordPress plugins as per require Περισσότερα

$1500 AUD σε 30 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
6.9
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

$309 AUD σε 10 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
7.0