Κλειστό

Website Upgrade

36 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $199 για αυτή τη δουλειά

sanjay2004

Hello, Our understanding is that you are looking for upgradation your e-commerce website by adding and changing certain features. Kindly share your website URL and detailed specification for better understanding, So Περισσότερα

$200 USD σε 0 μέρες
(594 Αξιολογήσεις)
9.6
A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [login to view URL] Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
8.4
michale21

Hello Sir /Ma'am , Greetings from Votive Technologies!! We have good experience team of Core PHP, PHP frameworks, PHP- CMS's, PHP - Ecommerce, Mysql, Responsive Web Designs, Ajax, jquery, JavaScript, Json, SEO, A Περισσότερα

$350 USD σε 7 μέρες
(329 Αξιολογήσεις)
8.4
alifinteractive

Dear client, Thank you for allowing me to post bid on your project. We have an expert team of professional blog, web application, responsive and mobile website developers in [login to view URL] have many satisfied clients Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
7.2
maxpl

Hi, Im web developer from Poland, I have 5+ years of experience in webdesign/ development, WordPress, OperCart, E-commerce, obile Development, SEO and I have done number of projects. I can handle project indep Περισσότερα

$222 USD σε 5 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
6.5
kishanlalyadav

HI SIR AWARD ME RIGHT NOW I M 100% CONFIDENT FOR THIS PROJECT!!! I am ready to start this immediately. I am extremely eager and ready to go. I am all of the following; attentive, detailed, creative, dedicated, efficie Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(200 Αξιολογήσεις)
6.5
bhaveshkhatarani

Hello, Let's discuss in detail about your project. We have great skills in Android, iPhone/iPad, PhoneGap,Cordova, ionic, php, Angular JS,Node JS, Laravel Codeigniter, Wordpress, Magento, Joomla, HTML/CSS, Databa Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
6.0
TalentedGroup

Hi I will upgrade your site as per your requirements. Please share details requirements waiting for your reply thank you

$223 USD σε 5 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.1
$155 USD σε 0 μέρες
(134 Αξιολογήσεις)
6.5
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

$155 USD σε 7 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
5.8
ranatech

Sir I am interested in your work, I have 10 years of experience .I have done much work on ecommerce app,ready to start.

$155 USD σε 5 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.9
msystechnology

Hi, We have a good team of expert coders and [login to view URL] have many satisfied clients all over the [login to view URL] already have successfully launched many ecommerce,blog, social networking and other [login to view URL] can do this j Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.4
Projectssss

Hi, I'm interested in your project. Would you like to ask me any questions? if yes , message me now :--

$196 USD σε 3 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.7
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your [login to view URL] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites.I would approach your project by starting with wireframes and getting the site complet Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
5.6
psubramonian

Hello There, Hope you're doing well. I request you to contact me further in order to have a detailed discussion on your project related requirements. Please refer my portfolio below for more details. Waiting for Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
5.2
xielessupport

I can make your project a great success. I'm 31 year old graphics and web designer. I'm expert in Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, HTML5, JavaScript, CSS, Bootstrap and JQuery. Please take a look at some of my de Περισσότερα

$222 USD σε 8 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.1
asait1192

Hello Sir/Madam, I am Asait from Skynet Global System ,Gujarat. We have team of inhouse team of 15 developers and we have delivered 200 projects within 1.5 year of time span. My Skills: - - >Design : PSD to HTM Περισσότερα

$222 USD σε 15 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.3
shashankkani

Hi, I have great working experience with Designing & developing. I will provide you unlimited revision. I am always available on freelancer I will give you update regarding your project after every two hours d Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.3
raisanjay52

Dear Hiring Manager, I am a Full time PHP Developer with Native English Skills. I have 5+ years of experience in web applications and can do all-round development. Technical Details About Me: Strong PHP/Mysql Περισσότερα

$110 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.8
$100 USD σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
4.9