Κλειστό

Website Maintenance

29 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $80 για αυτή τη δουλειά

vamir

Greeting Share with me site url and complete task details so that I can quote you exact. ready to provide you exact as you are looking for. great command on Php/mysql, Wordpress, WooCommerce, Html5/css3, Media query Περισσότερα

$74 USD σε 0 μέρες
(536 Αξιολογήσεις)
7.8
IBArtsLtd

Please do mention the features to be included along with the site url. so that we can evaluate the work required. Thanks

$100 USD σε 10 μέρες
(136 Αξιολογήσεις)
6.8
rahulhunjan99

Greetings! Let's make Your website design awesome together! I will make your website and I am ready to start the project right now. Creative, responsible and purposeful web-developer with over 3+ years of e Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(208 Αξιολογήσεις)
7.0
anurag17

Can you please share your website URL with me? Do you have any reference Website with you that you like? Review some of my work: [login to view URL] [login to view URL] https:/ Περισσότερα

$150 USD σε 4 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
6.1
esagetech

I will add the required features to your website as per your requirements. Please share you'r website's url so I can crosscheck. My Websites - - [login to view URL] - [login to view URL] - https://ww Περισσότερα

$85 USD σε 4 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.8
rehmatclick

HI, am working before 5 years in this filed sure will add feature in your website please message me asap and explain me all feature you want thanks t

$50 USD σε 1 μέρα
(36 Αξιολογήσεις)
5.0
$83 USD σε 10 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.3
vedanthemu

Hello, Greeting of the day ! I can build website for you as you mentioned in description.. let me know what is needed to secure this bid! Thank you for your consideration. Hemant

$110 USD σε 10 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.0
monica8enxeta

Hello I have gone through your requirement . Please come online for more understanding on this project. I have 5+ years experience in Web, Software and Application Development. Please see my previous work below; Περισσότερα

$100 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.0
grantlarocca

We are a team of website development. We are expert in UI design UX and WordPress as well as development. Please see some of our previous works below. [login to view URL] Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.0
iweblane

Hello... We are iWeblane Softwares, We have read your project description and can see the requirements. We can add some exciting features to your website and make it great. Please come on FL chat so that we can discu Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
3.5
AlexanderAksenov

Hi sir, I am an experienced developer from Russia. I understood your task and will work perfectly. More discuss your specifics on chat. Regards.

$77 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.3
bhatia02

Hii Greetings!!! I have read your requirement I am having 7+ years work experience in Wordpress and other CMS and Framework. I can give you my best if you provide me the details. Could I have an i Περισσότερα

$83 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.0
ipswebnology

Hi, I have carefully gone through the job description and my skills are an excellent fit for your website maintenance task and can provide you good features mentioned in the job description. I have been developing Περισσότερα

$50 USD σε 5 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
1.8
neelimatiwari

)[login to view URL] 2)[login to view URL] 3)[login to view URL] 4)[login to view URL] 5)[login to view URL] 6)[login to view URL] 7)[login to view URL] 8)flower Περισσότερα

$83 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.3
entebyt

Hey. I have already designed many websites and few of them are live as well . We are team of four members and we deliver projects on time . Relevant Skills and Experience Our team has all the relevant skills and we h Περισσότερα

$70 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
narasimhandevops

Hi, This is narasimhan,i am a php developer with 2 years of experiencein back end [login to view URL] i can able develop responsive front end using html,css,bootstrap. Since as you mentioned that there two butto Περισσότερα

$83 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$55 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
twistkid2001

I have top notch skills to deliver the best for you I have done something of this before for multinationals which I have also been recommended to other comoanys who need my @.

$88 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dolyhanly

use bootstrap for styling. many of its are free. then place advance search to looking for the all keys you have, or use similiar web for reference.

$83 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0