Κλειστό

Website development

Maintenance of python based website, bug fixing and add-on modules

Its Django framework and while bidding, please post links of your python work. In case you work for any organization, do mention that as well.
People from Delhi NCR would be preferred.

Ικανότητες: Django, HTML, PHP, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: best web designer houston, web development company houston, software development in houston, web development houston, affordable houston website design, web design houston, web development tutorial, web design company houston, website development companies italy in website roma, website development and maintenance agreement templates for freelance web designers, projects based on website development, india based cmmi level 3 website development company, cms based website development, python/django website development project, fixing bugs mobile app(ios& android) and website development

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #16073056

8 freelancers are bidding on average ₹31702 for this job

theclientisking

Hi! I understand that you have a Python-based website written in the Django framework. You need someone to maintain it for bug fixing and developing add-on modules. Relevant Skills and Experience I am a Web developer, Περισσότερα

₹33500 INR σε 10 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
6.0
aitindia

Hey!! ***Coming together is a beginning,working together is a success *** Went through your requirement. We expertise in the domain you are looking for. About Us: Arvind Info Tech is a niche of professionals from va Περισσότερα

₹33333 INR σε 8 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.5
Tikdragon

Hi! Very full confidence on Django. If you hire me, you will be satisfied with good delivery and reliability. Regards! Relevant Skills and Experience Django, HTML, PHP, Python, Software Architecture Proposed Mileston Περισσότερα

₹33333 INR σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.1
ersagar

(Current Location: Gurgaon) 5+ Years of experience in Design Development-Debugging & Deployment. FullStack Developer Relevant Skills and Experience Python, Django, Linux, psql/mysql, HTML5, Bootstrap, CSS3, jquery, aj Περισσότερα

₹33333 INR σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.7
sbijum88

Hi there, I am experienced python/django developer, please consider for this job. Thanks, Bijumon Relevant Skills and Experience Five years of experience with django Proposed Milestones ₹20000 INR - final

₹20000 INR σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.5
shobhanasaxena

Hi, On behalf of CS Infotech having experience of 5+ years. We have a team of experienced developers & designers who are capable of completing this project on time with quality. Relevant Skills and Experience Our deve Περισσότερα

₹33455 INR σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.3
₹27777 INR σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.0
₹38888 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0