Κλειστό

website builder

51 freelancers are bidding on average $583 for this job

sonuinfy

Hi There. I'm Santosh Singh. I've over 9 years of experience in web development. Please let me know the purpose of the website, number of pages, its flow, design and development requirements in detail and functio Περισσότερα

$400 USD σε 7 μέρες
(451 Αξιολογήσεις)
8.7
A2Design

Hello! After reading the job we understand that you are looking for someone to build a [url removed, login to view] want to take chance to complete this task and will provide you the best quality of [url removed, login to view] share the crucial requir Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
8.6
SRajpurohit

Hello Sir, This proposal finds you best in health! We are a team of PHP-WordPress developers who is assisting globally to our clients. We have worked almost 70+ website till the date and have experience in worki Περισσότερα

$782 USD σε 14 μέρες
(283 Αξιολογήσεις)
8.3
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

$567 USD σε 15 μέρες
(356 Αξιολογήσεις)
8.1
otssols

Hi, Thanks for your [url removed, login to view] you are doing well!!! Would definitely love to design a website for you. We have built a large number of Website according to the client requirement. My Capabilities are well demo Περισσότερα

$680 USD σε 15 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
8.1
narmadatech

Thank you for taking the time to read my proposal. I have few questions regarding your post, Kindly Note - This is not a standard response, I truly like your post, Yet I would first like to get hands on for a discu Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
7.9
eWestsiders

I have read your project description. With 100% completion rate, on time and on budget and with 5-star review I am confident in delivering your project as per your requirement and with the best quality. Demos & Portfol Περισσότερα

$555 USD σε 6 μέρες
(248 Αξιολογήσεις)
7.8
imwebdesigner

Hi - My Name is Nitin Gupta. I’ve read your project brief and can see that you need a new website design and build. I have 8 years experience in designing and developing websites. I would approach your project by start Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(468 Αξιολογήσεις)
7.8
akash9958

Hello, I am completely able to do this job with full of my interest and abilities. Lets have a conversation to discuss about the project further. I am a Developer with 6+ years of experience in WordPress Websit Περισσότερα

$720 USD σε 10 μέρες
(210 Αξιολογήσεις)
7.8
gkws

Dear Hiring Manager, Greetings! Let me keep this really short as I'm sure you would become overwhelmed with many offers :) On demand we can provide you: 1. Detailed Proposal 2. WBS 3. Wireframe 4. Mockup * Περισσότερα

$1000 USD σε 15 μέρες
(339 Αξιολογήσεις)
7.6
aarvtech

Hi There, Happy to have your attention, if only for a brief second. I am very much confident to do this job as I have more than 5+ years of strong experience in Web development/designing, Graphic designing and R Περισσότερα

$360 USD σε 10 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
7.3
Webicules

Hello , Greetings of the day!! Good to see your job application related to website development and I would like to say that I will develop website if you confirm your exact BRD or project flow documentation incorpora Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(175 Αξιολογήσεις)
7.5
sptechnocrats

Hi, Hope you are doing well! After reading over your application this looks like a perfect fit for my skill sets. I have built such websites. Also I have a large portfolio of sites built (you can view my profile w Περισσότερα

$368 USD σε 20 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
7.3
sitessimply12

Dear Mate, Hope you are doing well today! I am Sr. PHP Developer having over 6+ years of quality experience in designing & developing web applications using:- Programming Languages: Core PHP 5+, JavaScript, Jq Περισσότερα

$876 USD σε 15 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
7.2
scriptphp87

Hello, I'm a professional programmer for web programming with php language to build the system website, Besides, I'm also expert in MySQL , HTML,HTML5,CSS, JS I'm always top in Vietnam freelancer [url removed, login to view] Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(249 Αξιολογήσεις)
8.0
$1000 USD σε 10 μέρες
(245 Αξιολογήσεις)
7.3
webidiom

My Portfolio: [url removed, login to view] I am an experienced senior web developer & graphic designer. I am quite handy on both front/backend. Please contact me to discuss more. I have more than 8 years of experience i Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(199 Αξιολογήσεις)
7.5
ominfowave

Dear sir, Trust us we can do this project as we had done similar project of our clients. We want to work with you and build a healthy longterm relationship so please contact us and discuss for this project before fi Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
6.8
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

$773 USD σε 20 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
7.1
dessinlab

Greetings, Thank you for your wonderful opportunity. I am specialized in Graphic and Web designing, slicing (HTML5/DIV/CSS3), WORDPRESS, JOOMLA, Php, Shopify, Drupal, JQuery, JavaScript, Flash. For my portfolio (wor Περισσότερα

$555 USD σε 15 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
6.9