Κλειστό

Website application

The Website application will allow to identify continuously the players who are likely to collect the most points according to the regulations of the pool and historical official statistics.

Admin/Backend Features:

• Basic Admin Setup

• Database Structure

• Admin access level

• User Management

• Pool Rules management

• Player Salary management

• Player Points management

• Users Teams management

• User payments Log management

• Able to add source to pull data from another website

[url removed, login to view](sport), NHL etc..

• Setup Crons (How often Recurrsively fetch data) (according to requirements )

Website/Frontend Features:

• App Graphic designing

• HTML/Slicing Fully responsive (will work on all devices and all resolutions)

• HTML Integration in the code

• Login

• Signup/Login with facebook

• Payment Method Integration

• User Players points/info updating according to latest stats

• All Players Listing

• Top Player Suggestions

• User Teams management

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, MySQL, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: drupal easy website build, alibaba website build, handicapping website build service design, travel agency website project requirements, website creation requirements, website design requirements document, joomla commerce website build, website specification requirements, full website build, iphone app graphic, website wireframe requirements, iphone app graphic design, copy exitsing website build site, iphone app graphic designer, drag drop website build bracelet, rfp real estate website frontend, teacher rating website build, website technical requirements report, bid website build, common questions freelance website build

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #12779337

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $598 για αυτή τη δουλειά

SRajpurohit

Hello there, Greetings! We have gone through the complete job description and are pretty sure to assist you with this task as we are expertise team of developers & designers working on Web & App Development/Desig Περισσότερα

$1752 CAD σε 30 μέρες
(279 Αξιολογήσεις)
8.3
webbookstudio

Hello, my name is Victoria. I represent Ukrainian IT Company «Webbook». We provide website design and web development services for organizations, public and government institutions, company or private web-pages. I Περισσότερα

$670 CAD σε 20 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
7.3
mike199

My name is Mike, I’m from UK. I work with individual clients and agencies who have design, development and SEO needs. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & experience that are require Περισσότερα

$555 CAD σε 10 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
7.1
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$747 CAD σε 15 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.9
$736 CAD σε 10 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
7.0
Minimuke

Hello I would love to be involved in your project I can finish my job in less than 21 days that's for sure. However you provided less details than I would expect so please do not hesitate to contact me for further disc Περισσότερα

$555 CAD σε 21 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.3
retheeshwork

Hi, I am Retheesh and i have more than 7 yrs of exp and can very well do your project as per the project description given. Portfolio: [login to view URL] Completed projects: http:// Περισσότερα

$500 CAD σε 10 μέρες
(198 Αξιολογήσεις)
6.8
manojkhichar

Hello Sir/Ma'am, Greetings of the day! I have analyzed your requirement as well that's you need to build website So i'm interested in doing your work so finally would like to start work now. i'm ready Περισσότερα

$500 CAD σε 10 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
5.9
imran009cse

Hello Sir, This letter is to express my interest in your posting on your website for an experienced, detailed-oriented, backend and frontend web developer. With 6 years of hands-on experience efficiently coding websit Περισσότερα

$300 CAD σε 10 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
5.5
$555 CAD σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.0
helpyourjob

Hi, I have excellent skills in website design and development with more than 5+ yrs of experience. Some of my latest works:: [login to view URL] [login to view URL] htt Περισσότερα

$350 CAD σε 5 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.1
laabhaa

Hi Greeting of the day!! Thank's for providing us an opportunity to bid on your project. We have 350+ projects completed by our 22 + employees so we are very excited to participate in this project. We special Περισσότερα

$250 CAD σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.3
yusuf1202

Hello. I’ve read your description carefully and got the point. The reason I send you this proposal is for the fact that I’ve been developing such this websites for a long time. So, I’m confident about yours and read Περισσότερα

$555 CAD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.4
AyeshaShuja

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discuss Περισσότερα

$555 CAD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.9
MobiApps21

, I have gone through your post and as you mentioned for Website application that will allow to identify continuously the players who are likely to collect the most points according to the regulations of the pool an Περισσότερα

$333 CAD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.1
SiWebConsulting

This is within our abilities. If you would like to discuss your requirements I am available anytime.

$600 CAD σε 18 μέρες
(1 Κριτική)
1.0
Amalgfxdesigner

Dear sir I carefully had gone through your job posting. I ’m an expert web designer and developer with more than 5 years experiences. I am very much interested in your project with all of your requirements. Recently Περισσότερα

$1000 CAD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
theras

Hello, Will it be a game kind of website that will transact payments on the site? Can we discuss more on this? If you want, we can talk more on skyp (e) to take this project forward.. You can see some of our w Περισσότερα

$250 CAD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techseoexpert

Hello sir, Greetings to you… As we gone through your requirement we will design and develop your website within budget and optimize it with SEO. We are one of the pioneers in the IT industry, Creative Tech Exper Περισσότερα

$555 CAD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Narmada2017

I have a total of 7 years of experience in Web Designing and Development and had completed a number of projects with some great graphics and User Interface so far. I have all the required skills and experience you need Περισσότερα

$250 CAD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0