Ακυρώθηκε

web site

19 freelancers are bidding on average $19075 for this job

akash9958

Hello, I have read the job details carefully and I am sure that I can do the project very well and would like to discuss this project with you. I am a Developer with 8+ years of experience in WordPress Website D Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(279 Αξιολογήσεις)
8.2
toxsltech

Hi, We have an extensively experienced team of website developers who have already developed 300+ websites for various business domains such as Taxi Booking, Food ordering, Marketplace etc. Work samples:- ====== Περισσότερα

$55555 USD σε 30 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
8.4
sandyagg

Best company here for this project. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sandeep

$4210 USD σε 30 μέρες
(174 Αξιολογήσεις)
7.3
AndroPetre

Hello, I am Peter, an experienced web designer & developer. My portfolio and my profile ratings here on Freelancer.com tells more than enough about me. Quality and speed are my leading stars and I am at your disposal, Περισσότερα

$5000 USD σε 30 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
7.4
maamekal

Hi, Dear Hiring Manager, I am a Full time PHP Developer with Native English Skills. I have 6+ years of experience in web applications and can do all-round. HTML4, HTML5, XHTML, CSS, CSS3, W3C Validation, Jav Περισσότερα

$50000 USD σε 10 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
6.7
$4444 USD σε 30 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
6.4
Designbackoffice

Hi Team, Welcome to DESIGNBACKOFFICE, one of the top Web Design & Development company in California, USA. We are interested in Development your website & would like to let you know that we are a team of expert Web Περισσότερα

$55555 USD σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
6.2
phpfreelancer86

Hello Sir, I've reviewed your requirement and I'm ready to work with you. I will provide quality work as well full support for any query. I'm giving you trust for good quality work. I have almost 7+ years of expe Περισσότερα

$3111 USD σε 30 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
5.9
FutureTechno1

Hi there, I’d like to be considered for your job position. I’m a Web Developer with a strong background developing with back end & front end. I can turn your requirement in a way that represents your brand and appe Περισσότερα

$50000 USD σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.7
garima1181

Bhawna will provide fully interactive website for your project. As per the detail, Bhawna will provide three template functional schemes and sample pages to make your choice for layout. It will be developed as per yo Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.7
artistixeit

Dear Hiring Manager, Greeting. As I have reviewed your initial project requirement I find that you are looking to develop the website for your business. Here, I am going to share our portfolio links with you. P Περισσότερα

$3333 USD σε 30 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.1
GloblSolutions

Hello We have read carefully your project description and understood your requirements ,We can deliver this project perfectly ,We are a team of 13 high skilled Professionals in project Management, software devel Περισσότερα

$50000 USD σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.6
shahalam7303

Honorable Sir, I am Expert Web Developer I am very eager to work on this project and will definitely make a successful delivery before the deadline of the project. I am very skilled and experienced on HTML5/C Περισσότερα

$5000 USD σε 90 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.8
Xcdify

Hi there - My name is Abhi. I’ve read your brief and can see that you are looking to develop a website. I would approach your project by starting with wire frames and getting the design completed, before start Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.3
cherrystuart83

Hello Sir/Ma'am, We are the team of IT professionals, with experience of 6+ years in Web technologies/Mobile Application development , software development. We have successfully worked with Joobi, Joomla, Joomsocial Περισσότερα

$3000 USD σε 10 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
4.2
jiitendra

Hi, I have reviewed your requirement and I can do this job as per your requirement. We have huge expertise in WORDPRESS , Laravel, Node.Js , React.Js, CakePHP, Codeigniter, Angular.js, Bootstrap, API Integration, Plug Περισσότερα

$3333 USD σε 25 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.6
TasnuvaTanzin

Hello Sir, Being a PHP, WordPress and Joomla expert I can give you the best turnaround and I have extensive knowledge of PHP, WordPress and Joomla. I am experts in wordpress PHP, html, css, javascript, e Membersh Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.1
lytrungtin

Hello, I have many years experience in website development and good at PHP, API, Javascript, Web Scraping, ASP.NET, Responsive website and Wordpress. Hope to receiving your respond and have an opportunity to workin Περισσότερα

$4444 USD σε 90 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.5
mobileappsites

PLEASE CHECK OUR WEBSITES AND JUDGE BASIS ON IT Hi there, Hope you are doing well..!! WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects Περισσότερα

$50555 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.0