Κλειστό

Web Portal For Drawing Artists to Draw Digital Art For Customers

COMPANIES PREFERRED over individuals

Hello,

Please view the BASIC FEATURES ATTACHMENT. NO PLUG INs!

I would like for you to create a web portal where multiple Artists (sellers/providers) can draw digital art for customers. Should have latest web customization tools, CMS, Account membership (i.e. Membership Pro, etc.) No Plug Ins!

NO PLUG INS that customer has to download!

1. Membership/Account Feature For Seller/Architect/Drawer

2. Membership/Account Setup For Buyers Before Purchasing Seller Drawing Services.

3. Integrate Payment Gateway Options for Buyer To Choose

4. Allow Potential Buyer To View Seller's Profile And Artists Drawing Examples before purchasing.

5. Seller Reviews Features

6. Seller Dashboard With Their Account

7. Buyer Dashboard

8. Chat Enables Support

9. Social Media Sharing Features

10. Commissions/profit sharing control by site Administrator

11. Workflow> Buyer selects> pay with pending payment> Artist Draw & Submit Product > Payment processes with profit share to Artist and Site Owner > Product delivered to Buyer's dashboard

No Plug ins or Downloads required for customer to use. All Features/functionality shall be contained within the designed portal.

Ικανότητες: PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Web Application, CMS, Content Management System (CMS), Full Stack Development, Payment Gateway Integration, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: web portal security database, web portal creator, company web portal, create advertising web portal, b2b web portal, web portal development mysql backend delhi, web portal development project, web portal building mlm software end user, web portal design, tourism agency web portal java jsp, free tourism agency web portal java jsp, web portal construction, web portal backend, designing educational web portal, matrimonial web portal matrimonial directory, web portal ajax php, digital art techniques for illustrators and artists, freelance digital drawing artists cape town, fine art drawing artists

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Atlanta, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #31851702

36 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1771 για αυτή τη δουλειά

(1096 Αξιολογήσεις)
10.0
(347 Αξιολογήσεις)
9.3
(1692 Αξιολογήσεις)
9.1
(867 Αξιολογήσεις)
9.0
(392 Αξιολογήσεις)
8.9
(571 Αξιολογήσεις)
8.8
(228 Αξιολογήσεις)
8.9
(418 Αξιολογήσεις)
8.7
(528 Αξιολογήσεις)
8.6
(180 Αξιολογήσεις)
8.5
(244 Αξιολογήσεις)
8.2
(252 Αξιολογήσεις)
8.0
(102 Αξιολογήσεις)
7.4
(15 Αξιολογήσεις)
7.3
(141 Αξιολογήσεις)
7.0
(29 Αξιολογήσεις)
7.2
(22 Αξιολογήσεις)
6.6
(59 Αξιολογήσεις)
7.5
(138 Αξιολογήσεις)
6.8
(86 Αξιολογήσεις)
6.6