Κλειστό

Web Developer -- 76970

14 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $100 για αυτή τη δουλειά

WebExpertsx

Dear, sir how are you? i Read your requirements about website developer . sir please consider my proposal if you like my work then pay otherwise no need sir and I want you to know that I have a good past experience in Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
6.8
kamiomar

Hi. i am a software engineer expert in java, j2ee. see my profile. more we discuss over chat. Thanks

$100 USD σε 7 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.1
dipakjadhav08

Hello,I have 10 years of experience in java application development. I will do it. Please message me for further discussion

$100 USD σε 7 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
5.4
ShenAizhen

Professional Java developer is ready for your project! I have gone through your description and I'm very interesting as an expert in this field. I'm developing Java program for 10+ years and have excellent commands in Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.2
bobga2019

Greetings! I have good experience of Java and please check my profile. Do not pay me until you get full satisfaction. I am looking forward to discuss more about the project. Best regards.

$100 USD σε 7 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.2
luckygarry007

Dear Sir, Greetings of the day!!!!!! I Manoj Kumar a web Designer & App Developer and having Knowledge of Digital Marketing & PHP expert. I have gone through with your project that to develop an exclusive website , I Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.3
dineshreddykdp

Hi Your job caught my eyes. I'm a skillful Java developer with 5+ years of experience. --JSP, struts, face, Spring/Hibernate, ...-- all are fine. I'll be great for an interview and can offer better estimate of time fra Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
adam1202

I am the Java and Web expert and lover. I've 9+ years of experience in developing large secure Web Sites with JAVA and managing large database such as MS SQL, Oracle DB, Mongo DB, MySQL, SQLite and so on. I've majored Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.6
gollard007

Hello. I've read your job description. You need Java engineer? I'm I can start right now and will finish this project asap. Looking forward to hearing from you. Thanks in advance for your time and consideration. Best Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.0
vaibhavjin07

Hi, I am 4 years experienced java resource an ex-MNC employee. i would like to understand more about the roles and responsibility of project. Please message me to initiate a chat. Thanks and Regards, Vaibhav Jindal

$100 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
0.3
SOVEN26

Hello, We are Soven developer, We are web developing company operating in India, We are here to provide you with the best solutions. We are working very hard on each task and together we achieve the desired result

$102 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sanjeev01it

we have 7 + years experiences in java , framework and web services , right now i am working with Bharti airtel project , poc is java spring boot rest and soap, tomcat with linux server .

$100 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
momost20051

Hi, I am a Java team leader with very good experience in j2ee, JSF, prime faces , JSON, RESTFUL web services

$100 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rameshkocherla

I have 15+ years of experience in building software products using java/j2ee and etc. associated with Cisco and Wipro in the past.

$100 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0