Κλειστό

Web Developer -- 90257

14 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $102 για αυτή τη δουλειά

maamekal

Hi there, I am Full Stack Developer with Heavy PHP, Codeigniter & WordPress Development Experienced. Expert in : HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, React Js, Vue.js Anguarjs,  I am Specialists in Front and Back end, Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(146 Αξιολογήσεις)
7.0
kamiomar

Hi, i am a software engineer expert in Java, j2ee. See my profile. more we discuss over chat.thanks.

$100 USD σε 7 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.1
kamileo7

Hello Employer, Greetings for the day! i am ready to do your project but We need to discuss in detail so we can list all specifications after understanding procedure & requirements. Than I can draft complete plan & di Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.6
thevirtualforce

Hi, I hope you’re doing well. I have read the job description and it sounds like an ideal project for me as I’m experienced in Website Development/Designing. I'm an expert full-stack developer with an in-depth unde Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.7
zeeshan411

Hi,I have read your project description. I am full stack developer having 10 years working experience and I am very confident to build your website in PHP, WordPress, Laravel, Codignator and Reactjs. I am an experienc Περισσότερα

$111 USD σε 7 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.0
fantasticDev

⭐Dear sir!⭐ Please check my profile(https://www.freelancer.com/u/fantasticDev) ✅I am very interesting in your project and I am exciting. ✅I read your project details carefully and I though that I am the best fit develo Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.8
KnezevicAlek6

Hello! Aleksandar K. - senior full-stack developer - has designed and developed several websites with MERN and MEAN stack. He is very passionate and has 5+ years of experience in Web development. I am an expert in HTML Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.2
sales416

Hello, Greetings of the day!! I will be able to help you with this, Please come to chat for further discussion. I have 6+ years of working experience in App and Web development, App and Web designing, backend, front Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
2.6
Ne0ngit

Hello, what means java? Java or JavaScript?

$111 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.4
univdev99

I have read your description carefully. I am a C, C#, Java, Python Developer with 7+ years of experience. So I am sure I can bring you perfect result as you want within a short time. And I will provide you my full-time Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
1.8
technodigtal

Hello There, I am experienced and professional website designer & developers with passionate about delivering successful, efficient and winning web solutions for your business. I have done lot website with an attracti Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
1.8
adam1202

I am the Java and Web expert and lover. I've 9+ years of experience in developing large secure Web Sites with JAVA and managing large database such as MS SQL, Oracle DB, Mongo DB, MySQL, SQLite and so on. I've majored Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
minamihuzi

Hello I have 10 years of java developing experience. Let's work with me. Best Regards

$100 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
khushbupan

Hello Sir, My greetings to you. This is Khushbu from India. I hope you will receive my proposal in the best state of your health and mood. I've looked at your detailed requirements and I think I am a good fit for this Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0