Ολοκληρωμένο

VTiger Bug Fix & Configuration

This is a continuation of a project previously posted. We are in the final stage of configuring VTiger as a CRM to provide a lead-gen, automation & follow-up mainly for our Affiliates. Please review the description in the attached file and provide me a bid with estimated time-to-completion, expressed as the number of days you need from start to finish.

PHP skill is a "must" in addition to VTiger. You will collaborate with our System Administrator.

Ικανότητες: CRM, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, vTiger

Περισσότερα: html bug fix project, css bug fix, oscommerce tax bug fix, vtiger 7 installation guide, vtiger installation, vtiger requirements, how to install vtiger crm on windows, vtiger demo, vtiger forum, vtiger 7 documentation, vtiger 7 installation, php, mysql, javascript, crm, mootools bug fix, project engine 2008 bug fix, bug fix period, internet explorer padding bug fix, zen bug fix

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Stansbury Park, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17237720

Ανατέθηκε στον:

sun0815

Dear sir My name is Tang Z And I am a senior website developer and I am very interested in your project I have full experiences in CRM sites Recently I have built CRM site [login to view URL] www.itbotech. Περισσότερα

$300 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.1

3 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $196 για αυτή τη δουλειά

Itblast

Yes will do VTiger Bug Fix & Configuration for you sir please as i am top 10 in this project continuation of a project previously posted. We are in the final stage of configuring VTiger as a CRM to provide a lead-gen, Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.6
PARITech

Hi There, I have experience with vTiger and can do these fixes for you. Thanks

$133 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.9