Κλειστό

Virtual reality via browser website

Hello Ppl!

Looking for developers who can help me with Virtual reality stuff on browser.

In ideal scenario this website will be nothing more than scanner which keeps scanning via camera ( note : website to have access to camera).

while scanning if it finds red colour or a specific image..a specific flash file needs to be played on the screen but scanning continues.

Ικανότητες: ActionScript, Adobe Flash, HTML5, Javascript, PHP

Περισσότερα: sign virtual reality life, data virtual university pakistan website, jpgs virtual reality, papervision virtual reality, lear virtual reality norman therapy, things check browser website displaying properly, virtual reality sunglasses, virtual assistant wanted website, virtual reality shockwave games, virtual reality cairo, virtual reality indonesia, virtual reality specialist, virtual reality harvard, virtual reality specialist salary, looking good help desk script, virtual reality ecommerce, virtual reality website, virtual reality website design, virtual reality browser game, 3d animation website virtual reality

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Gurgaon, India

Ταυτότητα Εργασίας: #17204732

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο ₹1300 για αυτή τη δουλειά

marcoszenfold

Hi. Please award this project to me. I plan to utilize Facebook VR SDK for 3d mobile camera capture. A stiching stage would be required utilizing openCV. WebGL support can be planned for web browser display. For t Περισσότερα

₹1300 INR σε 100 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3