Ολοκληρωμένο

Validate Tax Numbers GST/HST/QST

This project has 2 parts:

1. VALIDATION OF GST/HST REGISTRY NUMBER

2. VALIDATION OF A QST REGISTRATION NUMBER

VALIDATION OF GST/HST REGISTRY NUMBER:

I need a software which will take the Excel file as input with a list of code numbers, names and dates. The software will output the same file with an additional 4th column which would be populated based on the website search result.

Site: [login to view URL]

Click on “I AGREE”  This will forward to a new GST/HST REGISTRY SEARCH page

Here, you will take the input file and search one row at a time and populate the 4th column based on the search result. The options I have seen are:

• RESULT: GST/HST number registered on this transaction date.

• RESULT: Insufficient information entered.

Note: In control panel, under Region, my Short date format is: M/dd/yy  you may need to set the same to make the date format work.

** This is the first milestone

VALIDATION OF A QST REGISTRATION NUMBER:

It’s similar to GST/HST Registry but different list and website.

This second software will take an Excel file as Input with a list of code numbers and names. The software will output the same file with 5 additional columns which would be populated based on the website search result.

Site: [login to view URL]

Click on the “Access Service” button  This will forward to a new search page  click on the “Start” button.

Here, you will input file and search one row at a time and populate result columns.

Column 3 (Heading FOUND): FOUND / NOT FOUND (whether it’s found or not)

Column 4 (Heading STATUS): VALID, INACTIVE OR NON-EXISTANT (based on the search result)

Column 5 (EFFECTIVE DATE) : Effective date of status (based on the search result)

Column 6 (Business Name): Business name (based on the search result)

Column 7 (Firm Name): Firm name (based on the search result)

** This is the second and final milestone

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Excel, Javascript, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: circuit board - 16/05/2017 00:13 EDT, Get a Website Built - 11/05/2017 13:24 EDT, Hire a Web Developer - 30/03/2017 13:59 EDT, obtaining a gst and qst number, is business number same as hst number, qst number verification, getting a gst and qst number in quebec, what is a qst number in canada, register for gst qst number, qst number on invoice, gst validation, pokerstrategy freelancer freeroll password 07.02 16, poker strategy freelancer freeroll password 07.02 16, 07.04 16 freelancer, joomla validate numbers, validate sms numbers, javascript validate numbers textfield php, canada transaction numbers, translate english hebrew numbers, report tax zen cart

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 4 αξιολογήσεις ) Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #17373477

Ανατέθηκε στον:

antaresfa01

Two main modules 1) VALIDATION OF GST/HST REGISTRY NUMBER 2) VALIDATION OF A QST REGISTRATION NUMBER results should b saved into same file. Relevant Skills and Experience I am experienced developer Proposed Milesto Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

3 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $25 για αυτή τη δουλειά

TSCreators

I have 4 year experience over asp.net(webform and mvc) for responsiveness work on bootstrap. you can see our sites and portfolio in our site below is the url: Relevant Skills and Experience [login to view URL] Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(49 Αξιολογήσεις)
5.3
superbpartner

Dear sir, I checked your urls for 2 milestones I can make search function and output to excel by c# Could you please click hire me button?:) Relevant Skills and Experience C# Programming, Excel, Javascript, PHP, Softw Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.3