Απονεμήθηκε

updateingasdf

14 freelancers are bidding on average $125 for this job

smartwinz

HI Greetings!! If you are looking for an Energetic Web [login to view URL] , I am here to help you.I had the experience from last 7+ years. I have very strong PHP and MySQL skills.I can able to start working on your pr Περισσότερα

$155 USD σε 1 μέρα
(49 Αξιολογήσεις)
6.6
avinashjain09

Hello, I have read your requirements, please provide more details about the work, so I can estimate exact cost and time. Please provide some sample/reference link. Can we have more discussion. I have 5 years o Περισσότερα

$90 USD σε 3 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.2
einnovention

Hi! While reading your project description, It’s proud to say that I can demonstrate my professionalism on the highest level. I am ready to assist you day and night, 24/7. Your queries/questions will be answered promp Περισσότερα

$105 USD σε 3 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.6
origamisolution

Thank you for reviewing my qualifications. I am a high-level programmer and who prefers to work alone. I do not outsource any projects in order to maintain quality control. I provide free project support from beginning Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.6
$150 USD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
3.8
maisotech

Hello sir, I understand that you are looking for a Website. I'll be happy to work on this project. I have few questions, please come on chat for further discussion. I worked for 7 years with a big IT company and no Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
3.8
$100 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.2
$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
3.0
achiever003

Hello, Greetings, I am having more than 6 Years of experience in Development & Design, Can get the things done without any hassle for sure. Please do share the details of the project so that I can get it start Περισσότερα

$61 USD σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.2
Shrikripa09

Hello sir , your requirement is not understood can you please describe me briefly so i can strt the work and accomplish the task in time thankyou

$45 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.0
samyotechit

Hi, We’d like to be considered for your App. You will be provided a dedicated team of Developers, internal testers and an iOS consultant who would work exclusively on your [login to view URL] can turn a phrase in a way that re Περισσότερα

$133 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
creative4soft

Hello Mate We are a young team that is focused on growth through doing things differently. Since inception we have focused on delivering projects which are benchmarked by its quality. We say what we can deliver and d Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
angadinfotech

Dear Hiring Manager, When You Assign the Project than we will start. My Level Of English is Very Good. I have expertise on Php And wordpress. I have more than 7+ year of experience with Php, wordpress. I can d Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ashishrathor5

I have a great skill in HTML and CSS I can do Theme customization and other Wordpress task. I have made many Websites in wordpress Cms like job portal , media, E commerce etc. You will find these statement as true afte Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
boghani7444

Hello Sir, I'm a designer and web developer with experience in designing, making and editing wordpress , smarty, symfony ,code igniter , html5 site's templates with custom codes and plugins. I know from basics, logic' Περισσότερα

$222 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
sivaihvf

A proposal has not yet been provided

$55 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
WebToApp

Hi, I've 5 years experience in website design and development. I am web Professional, Designer, Programmer, QA with highly qualified and experienced. I am involved in development of web based solutions for last deca Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0