Κλειστό

Update Code and Create User Interface for Python Code - Account Creator Program

23 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $605 για αυτή τη δουλειά

WebInfoSolutions

I can do both the design and development. I have both skills. I am a front end developer. Please send more details about the work,

$722 USD σε 5 μέρες
(200 Αξιολογήσεις)
7.8
pointlogic

Hello, I am Python , java developer and i have good working experience on it. Please let me know when you are available for discussion, Thank you.

$500 USD σε 10 μέρες
(303 Αξιολογήσεις)
8.1
AzzkaNoor

Hello, I propose to complete your project with perfection right on time. Please provide us with an opportunity to help you and you will be served nothing less than excellence. I am eager to show you my previous work/p Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
7.1
widadsaghir1993

Hello sir. Nice to meet you. As a python expert so i can help you well. As you can see my profile, i have many good experiences in python fields. I am ready for your project always. Please contact me for your job. Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
7.0
rajdeepa555

Hello Sir, I am a full stack developer. I am very proficient in python and javascript wrappers like angular. I have been working for last 8 years for my clients. I am a full time freelancer and have good availabilit Περισσότερα

$611 USD σε 10 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
6.8
ITCristRo

Hi,we're all senior software developers,we've just checked your project requirements,we're able to perform your project and you'll be interesting with us,please come in contact with us to discuss for more project detai Περισσότερα

$555 USD σε 4 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
6.2
schoudhary1553

Hello, I can help with you in your project Update Code and Create User Interface for Python Code. I have more than 5 years of experience in Design, Desktop Support, Java, PHP, Python. We have worked on several simil Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
6.2
dipakjadhav08

Hello, I have 9 years experience in application design and [login to view URL] message me for further discussion.

$555 USD σε 3 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
5.4
sharmin283

Hi, i am very interested to do this job and i can Update Code and Create User Interface. i ave done many bot program in Past just knock me. Thanks Rashedul

$555 USD σε 5 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.5
SilentStarMagic

Hi,we're all senior software developers,we've just checked your project requirements,we're able to perform your project and you'll be interesting with us,please come in contact with us to discuss for more project detai Περισσότερα

$555 USD σε 4 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.2
Vadimwang

Hello How are you? Having experience of python and GUI, I can do what you want. Python is my primary programming language. Let us discuss details in chat.

$1000 USD σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.4
$555 USD σε 10 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
4.9
arjun366333

Ready to start the work to make the user interface and updatation in your python code ,we can discuss more over chat,thanks regards Arjun S.

$2472 USD σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.4
sherifamgadnabih

i am a lead .NET software engineer and responsible for creating a web and desktop applications using different languages and technologies if u r interested just send me a message thank you and good luck

$300 USD σε 5 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.2
mohdhathi

Hi I have experience in pyqt5 for GUI development and extensive use of restapi's. I can do this for you

$277 USD σε 2 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.3
$500 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.0
xiaomingming1985

Dear sir. I'm a Python expert, and have 5 years of experience. I already read your project details. I want to help you than needed the money. I hope to work with you. Then I will give you satisfactory results. Pl Περισσότερα

$500 USD σε 5 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.2
ngocnv88

I'm new here but I'm expert on Python. For the interface I have experience on Tkinter, the standard GUI library for Python.

$250 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
$250 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
Rajwsom

Hello Happy to have your attention please, if only for a brief second!! Greetings from Freelancer tem!!!! Your job post certainly caught my attention that you’re looking for design and development and immediat Περισσότερα

$755 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0