Κλειστό

Twillio library installation through console/composure (mobile OTP verification)

Urgent...!!!

i need some one who has implemented Mobile OTP verification through twillio api

this is an urgent task and only freelancer who has worked on this only need to apply as i will see the

demo...happy bidding

Ικανότητες: PHP, WordPress

Περισσότερα: mobile phone verification, centos remote installation console, mobile phone verification web script, magento mobile number verification, mobile number verification magento, mobile number verification system, mobile number verification, mobile telephone verification, mobile otp midlet, pecl uploadprogress library installation, payflowpro perl library installation, rhel start installation console, centos installation console, linux remote installation console

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) KHAGA, India

Ταυτότητα Εργασίας: #16072916

3 freelancers are bidding on average $42 for this job

$61 USD σε 2 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
6.5
revathymurugan

Hi there I saw your requirements and I am glad to say I can complete your work. I have 2+ years of experience in web development and designing. I have already worked under twilio. I can complete your task as soon. I ha Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
5.0
Myrltech

Hi, Hope you are having a great day. I am full time freelancer. I have team of web designing, graphics designing, web developing, content writing. Our developing skills are PHP, WordPress, WooCommerce, HTML, CSS, Javas Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0