Κλειστό

Transpile / Port PHP to Python

We want to take an existing open source CRM product that is written in PHP and change it to Python to become the basis for a new type of product we will build upon.

This will require a full functioning installation running to confirm working once done.

Milestone will be funded 30% upfront, 30% once converted and 30% once running. 100% released once confirmed working error free.

Ικανότητες: PHP, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού

Περισσότερα: port php, port php aspnet, reasons convert php python, convert php to python online, javascript to php converter, php2py, py2php, php to ruby converter, php to python code converter download, python code to php, convert python code to javascript online, code converter php python, shirts php python, php python decode captcha, check port php, php soap debug client error, conver php python, port php python, port php code python

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 83 αξιολογήσεις ) Marietta, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17811508

7 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $222 για αυτή τη δουλειά

kchg

Hi there..............I just read your proposal. I am one of top freelancers in freelancer.com as you will see in my profile (http://www.freelancer.com/u/kchg.html) I am so interested in your job post as the best guru Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(431 Αξιολογήσεις)
9.6
schoudhary1553

Hello, i have read your project details and i can help you with 100% quality and your satisfaction. I have delivered more than 400 project with client satisfaction. Please see my profile . I have more than 5 years o Περισσότερα

$250 USD σε 4 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
6.2
kningconsulting

Thank you for your job posting. I am a talented full stack web developer with rich experience of django and angularjs for 10 years. After reading your job posting, I feel I am good fit for your project. - I ha Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.7
GurjapSingh121

Hi there, I would like to offer you my service for delivering this project. I have two years of experience in android app development, web app development and general software development. I am well experienced with p Περισσότερα

$238 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.0
coriandercode

Hi! My name is Mohd. And I am an expert Desiner & Developer. I can do your task as you posted as i am having similar work done exp. That is why i am best fit for [login to view URL] contact me asap so that i serve you b Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.5
techdesign092

Hi, Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have got Rich experience in Jooml Περισσότερα

$208 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mattyseltz

Rewriting a PHP web app in Python is not a trivial task but it can be done if your organizational skills are good. What I mean by that it is not as simple as turning a crank and having a working Python Flask web appli Περισσότερα

$250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0