Κλειστό

Trading bot

18 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $489 για αυτή τη δουλειά

Piao217

Hi I am an MSc majored in mathematics. (Probability and Statistics in detail) And also a skilled developer. I have rich experience in Finance related projects, especially trading bot programming. We have experien Περισσότερα

$1500 AUD σε 20 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
7.1
checho1

Relevant skills Relevant skills Relevant skills Relevant skills Relevant skills Relevant skills Relevant skills

$555 AUD σε 1 μέρα
(84 Αξιολογήσεις)
6.1
nidhalnouma

hi I'm an mq4 programmer and I'm very interest with your project. I have a great experience in the forex market and I'm able to do any EAs work in the metatrader 4 platform. if you have any questions please feel free t Περισσότερα

$500 AUD σε 10 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
6.0
akuntysh

Hello, My name is Alexei, I will be glad to work with you! Can you please describe your trading logic in detail?

$500 AUD σε 5 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.7
A1171

I can write it need description of which indicators you want to use. + Overall description of EA. SL/TP e.t.c.

$440 AUD σε 3 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.0
AdhamSoft

Now it is the chance for you to get all what you need This link is an Exam System [login to view URL] We can make all modifications you need to this system Please Check that Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.8
HamdiGarraz

Hi There ! I understand what you need and i'm able to do your project . I am a professional expert. I have a wealth of experience in this field. If you want to fast and good results, you can hire me. Thanks .

$250 AUD σε 3 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.5
Beannsofts

[login to view URL] is my Binance bot. I will modify this one for you as per your strategy. For [login to view URL] we use Renko chart from tradingview. Strategy is flexible for the admin is able to adjust timeframe, bricksi Περισσότερα

$576 AUD σε 18 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.4
Husanboy

Hello, how are you? ===============================================================================================================================================================

$250 AUD σε 2 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
4.9
forexmts

Hi, I'm software developer with focus on metatrader platform. I've got many years experience both in trading and coding. Programming languages - MQL4/5, AFL, PineScript.

$300 AUD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.7
okasha12

Hey I can do MQL4/MQL5 for your project .We can discuss your requirements in more detail on chat and let’s get started. I have a lot of experience, which also reflects in my work. You will get best results. Looking for Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.7
wuricheng1985

Hello! Nice to meet you. I am Richeng Wu. I have read your post carefully. I am a C++, Web expert and have 7 years of experience with C++, Web. I already have experience in developing something like this. If you Περισσότερα

$300 AUD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.6
coriandercode

Hi! My name is Mohd. And I am an expert Desiner & Developer. I can do your task as you posted as i am having similar work done exp. That is why i am best fit for [login to view URL] contact me asap so that i serve you b Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.5
kolygri

Hi, I am interested in your project and I am working in a professional trading environment. Do you insist that the bot is developed in C++, C or PHP? Also, how do you want to provide the data to be analysed? Reg Περισσότερα

$777 AUD σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
nubelo_ZiQIx7fa

Hi, My name is Pablo. Can you explain more in details your logic for the E.A, please. I have develop various Expert Adviser for last three years and I trade in forex plataform with Metatrader 4. I'm Software System an Περισσότερα

$666 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Olendril

I'm currently creating a trading bot for myself so i have a good knowledge of trade api and how to handle number and thanks to my education I have a strong knowledge of C++ and C so I think I can be a great fit for the Περισσότερα

$333 AUD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SoftwareXpert12

Hi, I have read your project & I understand this well .I have 7 years of experienced in Meta trader & Trading bots . My expert skills are Meta trader, Trading Indicators,Trading strategies ,Trading signals ,Exper Περισσότερα

$250 AUD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0