Ακυρώθηκε

Time tracker/working hour reporter, implemented by C# or VB.NET

I'm sure that such kind of an application has already been done, so I do not want to spend time planning/design the entire solution ...

Do you have a ready solution how tasks and jobs are reported/recorded, Windows Desktop & browser-based ?

Simple and not too complicated, access levels (screen visibility)

The task could include (note both interface)

*hours spent in minutes

*used material

Reporting by task (browser base at least)

* worn hours and planned time

(* material Requirement/used matrial & product from anther DB)

* you are ready to customize the application and you have the right to assign the source code to this project

* bid / project includes the interface to be implemented in an external database (product DB)

browser-based reporting UI can be implemented in PHP & jQuery

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MySQL, PHP, SQL, VB.NET

Περισσότερα: c# , vb.net, c# ,Vb.net, c# vb .net, .net c# vb.net, Code C#, VB.Net, C++ C# VB.Net, asp.net c# vb.net, c# vb.net, working treeview control visual basic vb net, jquery browser screen width, jquery calculate screen width, script time tracker, jquery find screen resolution, aspnet absent time tracker, time offer script free database, jquery getting screen resolution, jquery size screen, time picker scriptaculous jquery, vacation time tracker, elapsed time tracker

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 4 αξιολογήσεις ) OULU, Finland

Ταυτότητα Εργασίας: #16350495

9 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €196 για αυτή τη δουλειά

Piao217

Hi, I have already developed such a system. It's running on windows desktop and you can check how it runs. I finished this project a few days ago at 1500USD and I'm willing to customize it to your requirements. Περισσότερα

€222 EUR σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.8
xinglong717

Hello i am C# or VB.net expert. if you award me your project, i will complete your project perfectly. i can do it within fast time. thank you very much.

€167 EUR σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
4.9
parsysmedia

Hi, we can take your job pertaining to C# Programming, MySQL, PHP, SQL, VB.NET and start work immediately as per your requirement, please chat

€266 EUR σε 18 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.9
Hikesoftwares

Dear Concerned, Greetings!!! I am Deepak Choudhary from HikeSoftwares, As per your requirement for your application,we will help you to create application , We will be providing you a dedicated developer to work Περισσότερα

€300 EUR σε 5 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.3
mayankinnovative

A proposal has not yet been provided

€177 EUR σε 4 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
4.2
FayizFareed

I have more than 3 years of working experience. I am interested in your project. if you wish we can work on it

€155 EUR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.9
VictoryGavey

Hope you are doing well !! we have gone through your requirements. Lets discuss more over Chat box, So i can define the best suitable time frame to get it finished at the earliest. Waiting for your precious respon Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.0
€155 EUR σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.3
ranzhie07

A proposal has not yet been provided

€166 EUR σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.3