Ολοκληρωμένο

tell me why the author area isnt showing/working WORDPRESS quick! $5

Ανατέθηκε στον:

karand

Hi there, I have read your project description and understand perfectly what need's to be done. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$10 USD σε 1 μέρα
(282 Αξιολογήσεις)
5.9

10 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $18 για αυτή τη δουλειά

GetReal

Hi, Let me fix the author area for you, ready to do right away..thanks! Relevant Skills and Experience wordpress,php Proposed Milestones $15 USD - author part quick fix.

$15 USD σε 0 μέρες
(680 Αξιολογήσεις)
7.9
$25 USD σε 1 μέρα
(153 Αξιολογήσεις)
6.2
nexGENdevs

Hi, Kindly share the URL of your website, where I can inspect and see if it's available in source or not. and if yes, then why it's not being visible. Relevant Skills and Experience WordPress Proposed Milestones $15 Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(50 Αξιολογήσεις)
4.9
$10 USD σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
5.0
$25 USD σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
4.7
$10 USD σε 1 μέρα
(29 Αξιολογήσεις)
4.2
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
VKGUJJAR

i solve this problem Relevant Skills and Experience i make website Proposed Milestones $20 USD - i solve Additional Services Offered $1.01 USD - i solve

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0