Κλειστό

Telegram bot to get user ids from channel

I need A bot to collect telegram channel member ids and send them messages without being spammed

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, PHP, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: telegram bot send message to private channel, telegram api, how to hack telegram channel, how to access telegram private channel, telegram bot get message, how to join private telegram channel, telegram private channel, telegram private channel list, php, python, javascript, c++ programming, django, web development

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 4 αξιολογήσεις ) Loyish, Uzbekistan

Ταυτότητα Εργασίας: #18114162

23 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1176 για αυτή τη δουλειά

mingxiao2008

Hi I am high skilled and rich experienced in Telegram Bot Dev. If you share me more details, I can start work. Thanks.

$1250 USD σε 20 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
7.8
truepai

Hi there! My name is Lyu, full stack software developer and engineer skilled in Telegram bot development. https://www.freelancer.com/u/truepai I have checked out the project description and understood what you n Περισσότερα

$1235 USD σε 5 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
7.1
$1323 USD σε 20 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.4
goalscoreplayer

Hello, nice to meet you. I have full experience for bot system and telegram. I can satisfy your requirements and promise 100% guaranteed project. I want to discuss project with you. Best Regards.

$1323 USD σε 20 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.5
adampohp79

hi dear, this is the project which I previously worked. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] https://you Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
6.0
abhi98041

I am a HTML python and I can do your job. I have more than 7 years of experience in this field. I can start immediately and can complete it. Please check my reviews in https://www.freelancer.com/u/abhi98041 and please Περισσότερα

$794 USD σε 20 μέρες
(155 Αξιολογήσεις)
6.0
$1323 USD σε 20 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.9
DevStar925

How are you? Like you see in my profile and portfolios, I have rich experience in C/C++, C#, and Python programming. Especially, I completed many telegram bots for such features. I would like to discuss with you and Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.6
devops724

hi there i develop multiple telegram bot and client you need lots of telegram working (not new) accounts. you can't grab users from channels, you can do this from groups I have 10 years experience in Python and web Περισσότερα

$1323 USD σε 20 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.3
wuyong2020

Hi, Hope you are doing well! I am professional web scraper and have over 8 years experiences. This project is very interesting for me and perfect fit with my skills. I am available now and can start immediately. Ho Περισσότερα

$1323 USD σε 20 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.0
superbpartner

Hi,dear. I've just checked all requirements of your project 'Telegram bot to get user ids from channel'. I'm a senior software developer and I'm able to fulfill your project requirements ,you may be interested in me. P Περισσότερα

$1250 USD σε 7 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.7
HalosysIndia

Hi There Good Day! I see that you are looking to build a bot which will be able to collect Telegram members' Channel IDs and send messages to them. We have an expert team of Bot developers and can surely get Περισσότερα

$1400 USD σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.6
naryl

Hello. I actually already have a Telegram bot with this functionality, I'll just need to remove the extra features. There's one problem though. Telegram bots can't send messages to a user who has never sent anything to Περισσότερα

$750 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.6
Xiong402Jin

Hello , Nice to meet your job posting. I am a expert in scrapping. I have much experiences about social programs scrapping such as instagram, youtube, VK, telegram etc. I feel confidence , by the way I am very inte Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.2
mehdimaa

I already have it done with a good feature message me for info or test .................................................................................................................

$1250 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.4
avto35217

Hi,dear. I've just checked all requirements of your project 'Telegram bot to get user ids from channel'. I'm a senior software developer and I'm able to fulfill your project requirements ,you may be interested in me. P Περισσότερα

$1250 USD σε 7 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.0
dev7fares

Hello my name is Fares, I can get it done perfectly the bot as you want let's chat when you are online, Thanks

$750 USD σε 5 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
3.7
JosephAngelic

Hi, I have full experience and expertise knowledge about web scraping, web bot using python and chrome extension. And I know well web socket, packet analysis and initialize cookie, change ip addr and mac addr, ... tech Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.4
yuriecojocari

i can done it in a few days

$1250 USD σε 20 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.7
$1250 USD σε 20 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.5