Ολοκληρωμένο

sync click button with click link and fix a bug with ajax in wordpress

I need that both currency selectors change to the same currency together at the same time. See the picture(curency_sync). Actually this selectors change the currency individually, and I need that if I change the currency to EUR clicking on the top selector link, then the bottom selector change the currency too to the same currency, and viceverse(if I click on the save button of the bottom selector, then the top selector changes to the same currency selected on the bottom selector).

(image:ajax_problem_checkout)The second I need is to fix the problem that when I add a product to the cart, it shows the price of the checkout in wrong currency and doesnt shows the calendar of the form, but if I reload the page, the currency and the calendar appears. I thing some connection is missing in the ajax of the plugin: WooCommerce One Page Shopping.

Ικανότητες: AJAX, Javascript, PHP, WordPress

Περισσότερα:

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 14 αξιολογήσεις ) M, Russian Federation

Ταυτότητα Εργασίας: #10053809

Ανατέθηκε στον:

noamanahmed

Hi I can fix both the currency selector and the one page refresh [login to view URL] me if you want to get it done fast Regards Noaman Ahmed

$30 USD σε 0 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
4.4

3 freelancers are bidding on average $30 for this job

yogeshssanwal

Hi there - My name is Yogesh. I’ve read your brief and can see that you’d like to build an [login to view URL] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites.I would approach your project by start Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
4.7
TheRedFoxCompany

Hi, we're interested in working on your project. We can start right away, and finish quickly. Judging by your images, it should not be a problem. Kind regards, - Philip, on behalf of The Red Fox Company

$35 USD σε 0 μέρες
(1 Κριτική)
2.1