Κλειστό

Solve small errors and make the entire site work - Codeigniter

Solve small errors in the website - Codeigniter

Only interested persons can bid,

Need anydesk id while working.

Thanks a lot. (Not India, Pakistan)

Ικανότητες: Codeigniter, HTML, MySQL, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: convert entire site rtl, sms site work, imlive site work, drupal site work, site work ie6, joomla password entire site, best adult cam site work, best webcam site work, flash game site work, psd site work, textpattern search entire site, good webcam site work, convert site work php, fast easy checkout entire site, site done codeigniter, site work needed, make iwebdesigned site work internet explorer, make iweb site work, Need someone from Eastern Asia. people from India, Pakistan and Bangladesh wont be allowed to work on this project.

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) New York, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17755907

31 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $493 για αυτή τη δουλειά

kchg

Hi, I just read your job posting and am so interested in your job as a senior CodeIgniter expert. As you can see in my profile(http://www.freelancer.com/u/kchg.html) I have more than 600 good reviews in freelancer.com Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(478 Αξιολογήσεις)
9.6
A2Design

Hello! We are A2 Design, a Russian-Canadian web development company. Having the required skills, we will be glad to help you with your project. We have some questions for you to clear up before we start. Please m Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(146 Αξιολογήσεις)
8.8
webbookstudio

Hello, my name’s Victoria. I represent the Ukrainian IT-company "Webbook". Have skilled devs on CodeIgniter to help You with site issues fixing.

$444 USD σε 7 μέρες
(235 Αξιολογήσεις)
8.4
liangjongai

Hi There! I'm interesting your project very well. I am a full time devloper and can work more than 50 hours in a week. I am good at PHP and I'm a good Designer. I have good experience about Codeigniter development Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(264 Αξιολογήσεις)
7.8
xiangang

100% JOB SUCCESS!!! Hello, I am a full stack developer with great experience and skills in Web/iOS/Android frontend/backend development for over 10 years long. especially CodeIgniter Monster Here :) I think you Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
7.5
polarjin2017

Hi.. How are you? I saw your description carefully your project. Owing to my rich experience in Codeigniter , i can say i can do this perfectly. I have many top skills like Codeigniter,CSS,HTML ,PHP , BOOTSTRAP,J Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
6.6
crocodile305

Hi... How are you?. I saw your description carefully. -----Project Title------ Solve small errors and make the entire site work - Codeigniter -----Project description----- Solve small errors in the website Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
6.2
mitss

hello i checked your given requirement details and as you want mobile responsive website. by using Angularjs, bootstrap,html5 with havascript responsive [login to view URL] here check our developed mobile responsive websites Περισσότερα

$555 USD σε 30 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
7.0
Gaosong2017

Honorable Seniors. How are you? I have experience 7+ years in developing .NET,Laravel,node.js,angular.js,react.js and Python Frameworks. Additionally, I have experience in Android and iPhone. I will work for you all Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
6.6
ByteSols

Hi, I am Mills from Bytesols LLC located in San Pedro CA.I have gone over your requirement to fix an error issue in your website. We are a customer centric Organisation with our core mission to drive results for Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.3
lovethomas1026

Hello! Thanks for your post. I read your requirement carefully. I have rich experienced in codeigniter development. If you give me a chance, I will satisfy you with good result. Please check my profile. I will wa Περισσότερα

$300 USD σε 5 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
6.3
ownmyserver

Hello Friend, We have 4+ year experience in design and development of Websites and Mobile Applications. We have relevant experience to your requirement. We can do your project. We have expertise in developing Appoi Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(170 Αξιολογήσεις)
6.2
sashaE319WebGuru

Hi How do you do! As I am an experienced web developer, I am sure I can handle your project perfectly in quick timeline. Looking forward to hearing from you. Sincerely

$555 USD σε 10 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.2
alexwmsoft

Hi I am an experienced website developer. I have 5 years experience in developing website using PHP and php frameworks such as codeignier and Laravel. Specially, I have good experience developed the big website Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.6
naravila

Hello I am interested in your project. i'm CI expert, I have developed CI for 5 years. CI is my skill, and i can do your task perfectly in a short time. I will make the price reasonable and I will perfect the assi Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.7
alexdanilovua

Hello, how are you? I have solid experience in php projects and I mastered CodeIgniter. I have mastered structure and routing, integration of CI, so I can easily fix your bugs. I appreciate you to discuss this proje Περισσότερα

$333 USD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.9
wpmonsters

Let me introduce WordPress Monsters, we aim at building the best development products and often succeed in doing that. We build all kinds of web applications: blogs, eCommerce and even custom solutions. We create tho Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.4
javedaasim

Hi, I will fix the errors of your website as per your requirements. So you will have the full power to be able to maintain your content easily. We will guide once the website is ready. We are expert website designer Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.8
zhaohm7

Hi, I have seen your job description carefully. I'm interesting your job. I've developed the school management system using codeigniter. I can start working right quickly. please ping me to share more details. R Περισσότερα

$300 USD σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
5.7
yangdev

Hi This is Yang a senior front end developer who has rich experience in CodeIgniter. As a reliable professional web developer, I can help you. I am really good at understanding existing logic and l love bug fixing Περισσότερα

$722 USD σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.7