Ακυρώθηκε

pc software

16 freelancers are bidding on average $1178 for this job

londonlance

We are a London (Shoreditch) based Fullstack dev studio. Following are some of our recent projects; [url removed, login to view] A social media post scheduler and manager for a startup from Silicon Valley, built us Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
7.3
AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discus Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
7.0
Shopify

I want to discuss this project with you further, let me know the best suitable time for you to schedule the meeting, Feel free to message me at any time, i used to be online 14 hrs in a day on this website so probably Περισσότερα

$1546 USD σε 35 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
7.0
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$1443 USD σε 25 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
7.0
mike199

My name is Mike and I’m from UK. I work with individual clients and also provide outsourcing services for a number of UK and USA based agencies. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.9
RubyOnRail

Hi,I have gone through your project description. I could be confident if we can proceed towards more discussion. I am an individual developer and you will be working directly with me if we proceed work on this project Περισσότερα

$1666 USD σε 25 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.8
saddy007

Hi, I'm a full stack developer and can develop your software for windows 10. Please contact to discuss in detail Regards

$1000 USD σε 20 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.3
xielessupport

I can make your project a great success. I'm 31 year old talented PHP and open-source developer. I have 9 years of experience in Server Administration and Web Application Development. I'm expert in web application cust Περισσότερα

$1104 USD σε 27 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.2
amit0423

Warm greetings, I have gone through your requirements and I can do this task. The skills and resources needed for this project are in my genres. I can assure you for a complete professional work in given time line. Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.7
mwebdeveloper212

I am ready to start your project , just start chat and we can discuss in detail , i assure you that you will be provided quality work. Waiting for your kind reply...

$750 USD σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.9
rishtitech

Thanks for giving us a few moments of your valuable time ! We are an IT company having expertise in Website Designing, Software Development and Mobile Apps. We have a team of dedicated PHP, ASP.Net, Android and IOS Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.9
drakar

Hello, Please provide me with details of the project. I'm experienced Senior Web and Mobile Developer (Android, IOS) from Lviv (Ukraine) proficient in numerous programming languages including Java, SQL, C#, HTML Περισσότερα

$833 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
4.0
wasifmuneer

Hello, Please give me chance to work with you on this project, I am Microsoft Full Stack developer, having expertise on web based and desktop base application development, including mobile apps as well using Xamarin, Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.8
lumirjasny

I have absolved 5 day MOC troubleshooting training for W10, hope I can help you soon

$750 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.7
cheapgetcode

I [url removed, login to view] [url removed, login to view] u need?

$750 USD σε 9 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.1
Engineerus

Hi, I am professional in this task.I would like to assist you in your projects. Get it done professionally get it done right the 1st time. I am here to make long term relationship. I would like to get all details from Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
0.0