Κλειστό

site look like [login to view URL]

34 freelancers are bidding on average $633 for this job

seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascript/i Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
8.5
A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [login to view URL] Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
8.4
gkws

Dear Hiring Manager, Greetings !! We have developed many Big Brands and put them a life, please check top Brands we developed. RECENTLY DEPLOYED • [login to view URL] • [login to view URL] • www.ajio.c Περισσότερα

$515 USD σε 10 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
7.3
scriptphp87

Hello, I'm a professional programmer for web programming with php language to build the system website, Besides, I'm also expert in MySQL , HTML,HTML5,CSS, JS I'm always top in Vietnam freelancer [login to view URL] Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(223 Αξιολογήσεις)
7.8
mmadi

Dear Client, Greetings from Flowgica technologies, I have experience with these skills. We do have similar experience doing something similar to yours therefore I am looking forward to discuss and move ahead. please ch Περισσότερα

$390 USD σε 12 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.9
aarvtech

Hi There, Happy to have your attention, if only for a brief second. I am very much confident to do this job as I have more than 5+ years of strong experience in Web development/designing, Graphic designing and R Περισσότερα

$412 USD σε 10 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
7.0
webbookstudio

Hello, my name is Victoria. I represent Ukrainian IT Company «Webbook». We provide website design and web and app development services for organizations, public and government institutions, company or private web-pages Περισσότερα

$670 USD σε 20 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
7.1
prashushinde9

We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore your ne Περισσότερα

$773 USD σε 12 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.9
pytho

Hi, I am interested to work with you on this project, I reviewed the requests you listed and I would like to discuss further details with you. Since 2006 I am managing a Web Design Agency located in Romania, which cur Περισσότερα

$889 USD σε 30 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.9
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$773 USD σε 18 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.7
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.8
spiretech

Hello, A satisfied client is like a billion dollar smile to us!!! I have gone through the post and yes; I will help you for sure to complete the project successfully on time and with quality. Ongoing projects –  www Περισσότερα

$500 USD σε 15 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.5
VnBestSolutions

Dear Sir. We claim to get it done perfectly for you EXACTLY in the way you want it - Kindly give we a chance and we will prove myself - Ready to prove our words, let's get it done right away and I mean RIGHT AWAY !! Lo Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
6.5
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "site look like [login to view URL]" and have analyzed that I have right skills (node.js, PHP) to execute your esteemed project. I will complete your project wi Περισσότερα

$634 USD σε 365 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
6.1
vigilantsoftware

Greetings! This is Vigilant Software. We have much more experience in web application design and development. We would love to have the opportunity to discuss your project with you. I review your scope of work and i Περισσότερα

$2496 USD σε 58 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.0
sushilpathariya

Hello sir, Good day! we will develope your website better than [login to view URL] . sir your project will 100% Dynamic, fully responsive, SEO friendly and user friendly. I am project manager of Narmada Solution .we ha Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.8
supersuntech

Hello Employer First of all this is not a auto-generated bid. I have gone through your project’s initial requirements with the help of the job posting you have placed. And I think I have requisite experience and Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.8
$555 USD σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.4
sunilsunil02

Hi, I have reviewed your job post and understand that you need a PHP developer for developing site as such as [login to view URL] . I am having 5+ year experiences in php and working on CMS and framework like wordPre Περισσότερα

$422 USD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.2
dddevelopersd

I am a full time professional freelancer and proficient with HTML5, CSS3, PHP, jQuery, Bootstrap 3, Custom wordpress themes and plugins development. Ready for this site now.

$356 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.2