Κλειστό

c# single method api to call elasticsearch api using NEST

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £33 για αυτή τη δουλειά

sashaE319WebGuru

Hello, client. i have read your job description carefully and I can say I can do this project very well. I have a lot of experiences in C# programming so that it is easy for me to work. If you hire me I will provide Περισσότερα

£18 GBP σε 1 μέρα
(25 Αξιολογήσεις)
6.2
aftabyounas

Hey, I have read your description. I have expertise in web development. Kindly feel free to message so I can assist you

£14 GBP σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
5.4
solutronix

Hi there, Hope you are going good!!! I am confident to do this Job, as we are doing the same. I have 11+ years of experience in web and mobile app development and design in hybrid platform. I am expert in many techn Περισσότερα

£13 GBP σε 1 μέρα
(96 Αξιολογήσεις)
5.4
YuriyStepanovich

Hi, I'm c# exporter. I have plenty of knowledge for completing your project. If you hire me, you'll get best results. Thank you for your visiting.

£111 GBP σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
4.4
Proolancer

hello, Im a web and desktop developer engineer with 8 years of experience in .net and C#, I already developed many websites and desktop apps, I can do what you want just get in touch wth me to discuss more the project Περισσότερα

£33 GBP σε 7 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.5
freelancernewtec

Hello, I would like to take this assignment. I am having 14 years of experience on web development, deployment and project management. Below are my core technical skills •ASP.Net /HTML/CSS/JavaScript/JQuery •C# Περισσότερα

£50 GBP σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.0
ishamkhan01

i can do this task i have expertise in API and c# and worked in professional api based apss give me a chance to work for u

£18 GBP σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.7
maxdonx

Hi mate, I am a senior developer. I want to do that for you. I am ready to start right. Just reply to discuss more about this project.

£18 GBP σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
evonsystems7

Hi, Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have got Rich experience in Jooml Περισσότερα

£18 GBP σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
RinkalM

Hello, Hope you doing well!! On behalf of the entire team, I want to thank you for the opportunity to earn your business as your provider of IT services. There are thousands of companies offering these services that Περισσότερα

£33 GBP σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yucelcelik

I work in the biggest e-commerce company in Turkey. I have already developed an elasticsearch project with almost 20 million documents. I can write any methods that you want for filtering, searching etc.

£33 GBP σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0