Ολοκληρωμένο

simple CAPTCHA on html website form

Ανατέθηκε στον:

indiainfosoft

Hello Sir, I've reviewed your requirement and I'm ready to work with you.I have almost 8+ years of experience in web development. I will provide quality work as well full support for any query. Relevant Skills and Ex Περισσότερα

$20 USD σε 0 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
6.1

52 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $24 για αυτή τη δουλειά

puneetjaini

Hi, I can do this job. Relevant Skills and Experience I'm proficient in Html/Css and Php and have over 18 years of experience in developing website's, done more than 2000 projects successfully on this site itself with Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(1808 Αξιολογήσεις)
9.0
niravvirani17

will add CAPTCHA Relevant Skills and Experience 8 years exp Proposed Milestones $34 USD - milestone

$34 USD σε 1 μέρα
(743 Αξιολογήσεις)
8.2
JamesTechnology

Hello there, i checked your requirement that you need a simple CAPTCHA placed on the bottom of an HTML form. I am ready to help you. please DM me. Relevant Skills and Experience CSS, HTML, Javascript, PHP, Website Des Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(202 Αξιολογήσεις)
7.2
harshatilva

i can add captcha on your form. Please share url with me. Relevant Skills and Experience Please check my recent feedbacks Proposed Milestones $29 USD - After Completed Thanks

$29 USD σε 0 μέρες
(416 Αξιολογήσεις)
7.3
Avinavkr

Dear client,   Thank you for allowing me to post bid on your project.   We have a expert team of professional blog, web application, responsive and mobile website developers in India. We have many satisfied clients all Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(122 Αξιολογήσεις)
6.8
sstechwebindia

Hello We have extensive more than 7 Years experience in [login to view URL] Design,Development,customization and improvement. Thanks Relevant Skills and Experience Bellow is the list of few site which we have [login to view URL] vi Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(152 Αξιολογήσεις)
6.7
$30 USD σε 0 μέρες
(129 Αξιολογήσεις)
6.5
yashaswini510

hello i will place the captcha on your html form. i will do it right now.... Relevant Skills and Experience i have done this several times before and can do it pretty quickly Proposed Milestones $15 USD - add captcha Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(323 Αξιολογήσεις)
6.7
naimishmakawana

Hello Sir Please share your website URL , Lets discuss more on this. Thanks Relevant Skills and Experience [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(70 Αξιολογήσεις)
6.2
$15 USD σε 1 μέρα
(117 Αξιολογήσεις)
6.3
Dekin3

Adding CAPTCHA to form to avoid spams? easy task for me. Kindly allow me and provide me with more information so that we start working on it. Relevant Skills and Experience HTML, CSS, Security, PHP Proposed Milestone Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(177 Αξιολογήσεις)
6.0
ownmyserver

Hi, I have reviewed your requirement and i find this quite interesting, Overall I feel myself fit for your requirement, we can discuss all things in detail once. I would like to work on this project. Relevant Skills a Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(157 Αξιολογήσεις)
6.2
$15 USD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.9
Meenutechnology

Hi , Greetings! We have read and understood your need. We have work with the similar type of project we are confident about the work Relevant Skills and Experience These are samples of our work will share other wor Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(106 Αξιολογήσεις)
6.2
$25 USD σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
5.7
saritamahar

Hello, I can add captcha in HTML easily, that would be few hours work to me. Please enable chat for further details. Relevant Skills and Experience HTML Proposed Milestones $30 USD - FINAL

$30 USD σε 1 μέρα
(77 Αξιολογήσεις)
5.6
sharmarahulraman

Ready for start your project right now. Relevant Skills and Experience html css Proposed Milestones $12 USD - captcha html

$12 USD σε 0 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
6.1
ranumehta2017

Hello, Greetings! Your requirements are at a very high level and we would like to interact with you to discuss the insights and then recommend a best solution. We are team of highly qualified professionals with p Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(37 Αξιολογήσεις)
5.7
$25 USD σε 1 μέρα
(47 Αξιολογήσεις)
5.7
bhavesh1508

Hello, I can do this job, i have done this type of job before. Thanks! Relevant Skills and Experience UX- Layout Designing Mockups (WEB/App) Logo, Broachers Banners Design 3D Innovation Effect Color Lookups Bounding Περισσότερα

$13 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
5.2